Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Chamber of Commerce Belgium-Luxembourg South-Eastern Europe

Identifikacijska številka v Registru: 851270852-88
Datum registracije: 24.6.08 15:30:40

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 11.6.13 6:34:49
Datum zadnje letne spremembe: 11.6.13 6:34:49


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Chamber of Commerce Belgium-Luxembourg South-Eastern Europe
Kratica: Chamber CCBLSEE
Pravni status: ASBL
Spletna stran: http://www.chamber.be

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Milan Jezic von Gesseneck
Položaj: President

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Management Advisory
Položaj: Board

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Rue Potagere  2
1210 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+322) 2230724
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: chamber@chamber.be
Fax: 32.70.428329

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The Chamber of Commerce Belgium-Luxembourg South-East Europe is an official certified, accredited multilateral Chamber of Commerce and Industry of the Kingdom of Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg in charge of Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Greece, Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo, and Slovenia, as well as of the regional cooperation with Bulgaria, Hungary, Moldova, Romania and Turkey. Based on this duty, the Chamber is actively engaged in different activities and projects of the economic development of South East Europe.

The Chamber has been one of the inaugurating chambers of the Transnational Chamber of Commerce, the worldwide business chamber led by the World Chambers Federation.

One of the prominent goals of the Chamber is, acting both on the federal levels and on those of the Regions, support of business expansion with the different countries of the South-Eastern Europe.

Due to the specifics of the area that Chamber is covering, but also due to the extensive cooperation with the EU & International institutions based and/or represented in Brussels, the Chamber is also active in the process of EU integration of South-East Europe. The Chamber is active in enhancing the exchange of know-how and expertise, building technical cooperation, as well as by promoting and enhancing the social capital of the South-East Europe. Already for years, the Chamber is operating as networking catalyst bringing together public institutions, private business and non-governmental players. Consequently, the Chamber is recognized as a unique Brussels Based, Public-Private Partnership Platform for South-Eastern Europe.

This quite specific operation is developed and is based on several pillars, namely on:
Economic pillar
&
Infrastructure - Energy pillar
&
Social capital pillar

The EU as one of the most influential actors
The European Union has been a force for stability and the development of political and social prosperity in Europe. Its values, norms and institutions have encouraged people to coalesce around democratic principles, structures, relations and networks working towards the greater good. One of the key priorities in EU external relation policy is and has been to promote stability and peace in Western Balkans, where an important part of the external assistance has been used by the EU since the enlargement process started. The former programme CARDS, (the Community assistance programme for Reconstruction, Development and Stabilisation) which started in 2000, has continued the activities already undertaken by the EU to support civil society development in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia. In line with the aim of simplifying and co-ordinating the delivery of external assistance, the Commission's major objective in setting up an Instrument for pre-accession assistance (IPA) is to streamline all pre-accession assistance into a single framework for both candidate and potential candidate countries replacing the former PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS programmes, and the Turkish pre-accession instrument. Assistance may finance investments, procurement contracts, and grants, including interest rate subsides, special loans, loan guarantees and financial assistance.
• Transition Assistance and Institution Building,
• Regional and Cross-Border Cooperation,
• Regional Development (transport, environment and economic development)
• Human Resources Development
• Rural Development
Two first listed of five components concern all the beneficiary countries, while three other components concern directly only the candidate countries (Croatia, Turkey and Macedonia).

The Chamber news are periodicals edited and published by the Chamber, and are distributed electronically, free of charge to more than 4,950 individuals from the worldwide, community.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Lobbying activities for the benefits of the Chamber members

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
The Chamber is an official certified Chamber of Commerce and Industry of Belgium and Luxembourg in charge of Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Greece, Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo, and Slovenia, as well as of cooperation with Bulgaria, Hungary, Moldova, Romania and Turkey.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2010 - 12/2010
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.