Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutsche Bauchemie e.V.

Αριθμός μητρώου: 85088198851-14
ημερομηνία της εγγραφής: 29/5/2012 3:10:50 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 5/5/2014 9:03:30 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 5/5/2014 9:03:30 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Deutsche Bauchemie e.V.
Ακρωνύμιο: DBC
Νομικό καθεστώς: eingetragener Verein nach Deutschem Vereinsrecht
Δικτυακός τόπος: http://www.deutsche-bauchemie.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dipl.-Ing. Norbert Schröter
Θέση: Hauptgeschäftsführer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dipl.-Ing. Norbert Schröter
Θέση: Hauptgeschäftsführer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 55 Mainzer Landstrasse 
60329 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 69 2556 1318
Αριθμός φαξ: (+49) 69 2556 1319
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Die Deutsche Bauchemie (German Assocation of Construcion Chemicals) vertritt ohne jedwedes wirtschaftspolitischen Interesses die Förderung und Wahrnehmung von 124 Mitgliedsunternehmen der bauchemischen Industrie u.a. auch Rohstoffhersteller.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Norbert Johannes Schröter 22/10/2014 17/10/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


- Umweltpolitik
- Handelspolitik
- Chemikalienrecht
- Gesundheitsschutz
- Rechtspolitik
- Nanotechnologie

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Εμπόριο
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Verband der Chemischen Industrie e.V.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.