Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutsche Bauchemie e.V.

Αριθμός μητρώου: 85088198851-14
ημερομηνία της εγγραφής: 29/05/2012 15:10:50

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 11/02/2015 12:48:06
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 11/02/2015 12:48:06
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 11/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Deutsche Bauchemie e.V.

DBC

eingetragener Verein nach Deutschem Vereinsrecht

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Mainzer Landstrasse, 55
60329 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 69 2556 1318

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Dipl.-Ing. Norbert Schröter

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Dipl.-Ing. Norbert Schröter

Hauptgeschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Die Deutsche Bauchemie (German Assocation of Construcion Chemicals) vertritt ohne jedwedes wirtschaftspolitischen Interesses die Förderung und Wahrnehmung von 126 Mitgliedsunternehmen der bauchemischen Industrie u.a. auch Rohstoffhersteller.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

REACH, CPR


 

Όχι

Όχι

CPR

Όχι

Όχι

- Umweltpolitik
- Handelspolitik
- Chemikalienrecht
- Gesundheitsschutz
- Rechtspolitik
- Nanotechnologie

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Norbert Johannes Schröter 22/10/2014 17/10/2015
Martin Ludescher 25/10/2014 23/10/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Εμπόριο
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

www.deutsche-bauchemie.de

Verband der Chemischen Industrie e.V.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € και < 24.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.