Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Platform of European Social NGOs

Id-nummer i registret: 85083981189-35
Registreringsdag: 2009-02-20 09:54:26

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-17 09:38:47
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-17 09:38:47


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Platform of European Social NGOs
Förkortning: Social Platform
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.socialplatform.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Pierre BAUSSAND
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Pierre BAUSSAND
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Square de Meeus  18
1050 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 5113714
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Social Platform is the largest civil society alliance fighting for social justice and participatory democracy in Europe. Consisting of 42 pan-European networks of NGOs, Social Platform campaigns to ensure that EU policies are developed in partnership with the people they affect, respecting fundamental rights, promoting solidarity and improving lives.

Rather than being merely interest representatives, NGOs member of Social Platform represent a structured voice of engaged citizens and civil society.

In that respect, NGOs member of Social Platform build European solidarity and help reduce the gap between politicians and citizens by enabling local organisations and people to participate in European decisions which have an impact on their lives.

Social Platform is committed to transparency about EU interest representation. Social Platform believes that this register fails basic transparency standards and that it does not provide EU lobbying transparency. When registering, we have therefore chosen to give all the relevant information that we consider necessary for lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register should include names of individual lobbyists and the issues that they try to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed. In an effort to arrive at a more objective way of calculating lobbying expenditures, we follow the guidelines that result from consultation with public interest organisations, professionals working on lobbying transparency as well as experts on US lobby disclosure legislation. Our registration is therefore providing a more comprehensive calculation of our expenses for activities that aim to influence the policy formulation and decision-making processes of the European institutions, and a list of those who, on behalf of Social Platform, carry out such activities.

Our registration is based on the guidelines for transparent registration developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU. You can find the guidelines on “http://www.act4europe.org/register"
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 7
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Pierre BAUSSAND 2014-01-24 2015-01-22
Valentina CAIMI 2014-01-24 2015-01-22
Herlinde VANHOOYDONCK 2014-01-25 2015-01-22
Annika RYNGBECK 2014-01-24 2015-01-22

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- Future of Europe and the Lisbon Treaty
- EU strategy on sustainable development
- EU social agenda
- Active European citizenship, civil dialogue and participatory democracy
- EU Budget
- Transparency
- Equality and the fight against discrimination
- Work life balance
- Fight against poverty
- Services of General Interest
- Inclusive labour market
- Social Economy
- Migration policies

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 45
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • AGE Platform Europe - The European Older People's Platform (150 Medlemmar)
 • ATD Fourth World International Movement (33 Medlemmar)
 • Autism Europe (77 Medlemmar)
 • Caritas Europa (50 Medlemmar)
 • Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) (9 Medlemmar)
 • Confederation of Family Organisations in the EU (COFACE) (54 Medlemmar)
 • Eurochild (106 Medlemmar)
 • Eurodiaconia (33 Medlemmar)
 • European Anti Poverty Network (EAPN) (49 Medlemmar)
 • European Association for the Education of Adults (EAEA) (27 Medlemmar)
 • European Association of Service Providers for Persons with Disabilitie (121 Medlemmar)
 • European Blind Union (EBU) (45 Medlemmar)
 • European Platformfor Rehabilitation (26 Medlemmar)
 • European Confederation of Workers' Co-operatives, Social Cooperatives (29 Medlemmar)
 • European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG) (30 Medlemmar)
 • European Disability Forum (EDF) (108 Medlemmar)
 • European Federation of National Organisations working with the Homeles (100 Medlemmar)
 • European Federation of Older Persons (EURAG) (41 Medlemmar)
 • European Federation of Unpaid Parents and Carers at Home (FEFAF) (18 Medlemmar)
 • CECODHAS Housing Europe (55 Medlemmar)
 • European Network Against Racism (ENAR) (600 Medlemmar)
 • European Public Health Alliance (EPHA) (100 Medlemmar)
 • European Social Action Network (ESAN) (45 Medlemmar)
 • European Women's Lobby (EWL) (58 Medlemmar)
 • European Youth Forum (YFJ) (97 Medlemmar)
 • International Council on Social Welfare (ICSW) (15 Medlemmar)
 • Mental Health Europe (MHE) (79 Medlemmar)
 • Solidar (53 Medlemmar)
 • The European Association of Societies of Persons with Intellectual Dis (66 Medlemmar)
 • The European Region of the International Lesbian and Gay Association ( (323 Medlemmar)
 • The European Volunteer Centre (CEV) (75 Medlemmar)
 • The International Federation of the Christian Associations of Italian (7 Medlemmar)
 • Workability Europe (42 Medlemmar)
 • Association des Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM) (1 Medlemmar)
 • European Roma Information Office (ERIO) (77 Medlemmar)
 • International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) (40 Medlemmar)
 • Red Cross EU Office (27 Medlemmar)
 • Youth and European Social Work (YES Forum) (18 Medlemmar)
 • European Consumer Debt Network (ECDN) (36 Medlemmar)
 • World Association of Girls Guides and Girls Scouts (WAGGGS) (39 Medlemmar)
 • International Federation of Social Workers (IFSW) (32 Medlemmar)
 • European Forum of Muslim Momen (EFOMW) (16 Medlemmar)
 • International Union of Tenants (IUT) (59 Medlemmar)
 • Platform for international cooperation on undocumented migrants (PICUM (100 Medlemmar)
 • Transgender Europe (TGEU) (26 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Social Platfrom is a member of the civil society contact group (www.act4europe.org) and of the Spring alliance (www.springalliance.eu)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 798 625
därav offentlig finansiering: 700 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 700 000
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 98 625
- gåvor:
- medlemsavgifter: 49 939
Expert fees : 15 510
Other income : 12 208
non eligible membership fees : 20 968
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 700000  € och < 800000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Following the guidelines of the EU Civil Society Contact Group, Social Platform has calculated that it has spent an estimated 250 000 on activities carried out with the objective of influencing the policy formulation and decision making processes of the European Union Institutions. This figure is arrived at by calculating 50% of the staff costs for staff who work on policy, plus 50% of meetings organised where an element of such meetings included trying to influence policy.

Funding of Social Platform is used to help reduce the gap between politicians and citizens by enabling local organisations and people to participate in European decisions which have an impact on their lives. NGOs do so through their participatory structures and by organising working groups, seminars, workshops in which participants from all over Europe gather and propose appropriate measures to address their concerns. In that respect, their bottom-up and participatory approach build European solidarity.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.