Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

CHORUSCONSULT

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 85053651022-12
Data Reġistrazzjoni: 27/01/2009 14:37:23

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/01/2014 09:49:12
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 07/01/2014 09:49:12


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: CHORUSCONSULT
Akronimu:
Statut legali: BVBA/SPRL
Websajt: http://www.chorusconsult.eu

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti li jaħdmu għal rashom

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Rogier CHORUS
Kariga: manager

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Rogier CHORUS
Kariga: manager

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 10 Hazestraat 
Mechelen B-2800
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 15415262
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: CHORUSCONSULT has the ambition to improve the communication between business and the European institutions, aiming at better mutual understanding and transparency.
It specialises in training PA practitioners, advising them on communicating with the EU institutions, including the application of the highest standards of professional conduct.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: CHORUSCONSULT provides special services, including appropriate communication tools, to clients from (organised)business life or public bodies, on EU policy making procedures, with a focus on environmental and trade policy issues.
CHORUSCONSULT is applying the highest standards of interest representation, and is an active player in SEAP, the Society of European Affairs Professionals.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Providing general information on EU policy procedures

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kummerċ
 • Relazzjonijiet esterni
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
(in my personal capacity) Board Member of SEAP, the Society of European Affairs Professionals.
Member of the European Affairs Network of Dutch European Affairs specialists.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 01/2014
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
0 €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • geen

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

CHORUSCONSULT provided in the reporting period consulting services of a nature that did not imply European Affairs activities, but intends to do so again in the current year

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
SEAP code of conduct