Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

CHORUSCONSULT

Tunnistenumero rekisterissä: 85053651022-12
Rekisteröintipäivä: 27.1.2009 14:37:23

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.1.2014 9:49:12
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.1.2014 9:49:12


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: CHORUSCONSULT
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: BVBA/SPRL
Internet-osoite: http://www.chorusconsult.eu

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Rogier CHORUS
Tehtävä organisaatiossa: manager

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Rogier CHORUS
Tehtävä organisaatiossa: manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Hazestraat  10
B-2800 Mechelen
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 15415262
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: CHORUSCONSULT has the ambition to improve the communication between business and the European institutions, aiming at better mutual understanding and transparency.
It specialises in training PA practitioners, advising them on communicating with the EU institutions, including the application of the highest standards of professional conduct.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: CHORUSCONSULT provides special services, including appropriate communication tools, to clients from (organised)business life or public bodies, on EU policy making procedures, with a focus on environmental and trade policy issues.
CHORUSCONSULT is applying the highest standards of interest representation, and is an active player in SEAP, the Society of European Affairs Professionals.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Providing general information on EU policy procedures

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Kauppapolitiikka
 • Sisämarkkinat
 • Ulkosuhteet
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
(in my personal capacity) Board Member of SEAP, the Society of European Affairs Professionals.
Member of the European Affairs Network of Dutch European Affairs specialists.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 01/2014
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
0 €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • geen

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

CHORUSCONSULT provided in the reporting period consulting services of a nature that did not imply European Affairs activities, but intends to do so again in the current year

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP code of conduct