Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

CHORUSCONSULT

Αριθμός μητρώου: 85053651022-12
ημερομηνία της εγγραφής: 27/1/2009 2:37:23 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 7/1/2014 9:49:12 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 7/1/2014 9:49:12 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: CHORUSCONSULT
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: BVBA/SPRL
Δικτυακός τόπος: http://www.chorusconsult.eu

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Rogier CHORUS
Θέση: manager

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Rogier CHORUS
Θέση: manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 10 Hazestraat 
B-2800 Mechelen
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 15415262
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: CHORUSCONSULT has the ambition to improve the communication between business and the European institutions, aiming at better mutual understanding and transparency.
It specialises in training PA practitioners, advising them on communicating with the EU institutions, including the application of the highest standards of professional conduct.

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: CHORUSCONSULT provides special services, including appropriate communication tools, to clients from (organised)business life or public bodies, on EU policy making procedures, with a focus on environmental and trade policy issues.
CHORUSCONSULT is applying the highest standards of interest representation, and is an active player in SEAP, the Society of European Affairs Professionals.
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Providing general information on EU policy procedures

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
(in my personal capacity) Board Member of SEAP, the Society of European Affairs Professionals.
Member of the European Affairs Network of Dutch European Affairs specialists.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 01/2014
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
0 €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • geen

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

CHORUSCONSULT provided in the reporting period consulting services of a nature that did not imply European Affairs activities, but intends to do so again in the current year

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
SEAP code of conduct