Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

CHORUSCONSULT

Identifikační číslo v rejstříku: 85053651022-12
Datum registrace: 27.1.09 14:37:23

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 17.1.15 21:49:00
Datum poslední roční aktualizace je 17.1.15 21:49:00


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: CHORUSCONSULT
Zkratka:
Právní forma BVBA/SPRL
Internetové stránky: http://www.chorusconsult.eu

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: samostatně výdělečně činní poradci

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Rogier CHORUS
Funkce: manager

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Rogier CHORUS
Funkce: manager

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Hazestraat  10
B-2800 Mechelen
BELGIE
Telefon: (+32) 15415262
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: CHORUSCONSULT has the ambition to improve the communication between business and the European institutions, aiming at better mutual understanding and transparency.
It specialises in training PA practitioners and advising them on communicating with the EU institutions.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: CHORUSCONSULT provides special services, including appropriate communication tools, to clients from (organised)business life or public bodies, on EU policy making procedures, with a focus on environmental and trade policy issues.
CHORUSCONSULT is applying the highest standards of interest representation, and is an active player in SEAP, the Society of European Affairs Professionals.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Providing general information on EU policy procedures

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Energetika
 • Obchod
 • Rozvoj
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
(in my personal capacity) Board Member of SEAP, the Society of European Affairs Professionals.
Member of the European Affairs Network of Dutch European Affairs specialists.

Finanční údaje

Rok: 01/2014 - 01/2015
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
0 €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • geen

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

CHORUSCONSULT provided in the reporting period consulting services of a nature that did not imply European Affairs activities, but intends to do so again in the current year

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
SEAP code of conduct