Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

AENEAS

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 85018278146-57
Data Reġistrazzjoni: 24/02/2012 09:21:38

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 30/01/2014 18:54:08
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 30/01/2014 18:54:08


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: AENEAS
Akronimu: AENEAS
Statut legali: association under French law (1901)
Websajt: http://www.aeneas-office.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Jean-Marc Chery
Kariga: President of AENEAS

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Marcel Annegarn
Kariga: General Director of AENEAS

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 9 av. Rene Coty 
Paris 75014
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 140644580
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: The object of the association is to promote research and development (‘R&D’) and innovation in the field of nanoelectronics in order to strengthen the competitiveness of the European industry.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The mission of AENEAS is to :

- represent R&D performers in the Joint Undertaking.This part of its mission will therefore consist in: co-establishing and participating in a Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in the field of Nanoelectronics.

- looking after the interest of the respective R&D actors in the Joint Undertaking by establishing the Industry Board within the Joint Undertaking.

- gathering and contributing the funds necessary for the operation and organisation of the association, Joint Technology Initiative and the Joint Undertaking.

To adopt and continue the activities of the European Technology Platform ENIAC by:

- promoting R&D and innovation in the field of Nanoelectronics, in order to strengthen the competitiveness of the European Industry

- stimulating and coordinating actions to implement the Strategic Research Agenda of ENIAC
developing and keeping up to date the Strategic Research Agenda

- advising on all structural and regulatory matters relevant to create and maintain a climate in Europe favorable to education, research, development and innovation in the field of Nanoelectronics and to the economic growth of the corresponding sectors of industry.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari: -

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Representing the R&D partners in the ENIAC funding tool.
Executing all activities of the ENIAC EPT

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
The ENIAC EPT is part of the network of ETP's, as maintained by the Commission. It will be integrated into the ECSEL during 2014

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 2750000  € et < 3000000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

AENEAS is obliged to contribute to the operational costs of the ENIAC JU.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.