Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

NRK Verpakkingen

Identifikačné číslo v Registri: 85001006259-28
Dátum registrácie: 20/07/2011 15:19:20

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 09:59:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 09:59:18
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2017

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

NRK Verpakkingen

NRK Verpakkingen

Association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Loire, 150 Den Haag
P. O. BOX: 420
2260 AK Leidschendam
HOLANDSKO

(+31)704440640

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Aafko Schanssema

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Aafko Schanssema

Director

    Ciele a poslanie

NRK Verpakkingen (formerly VMK, Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland) is the association for the Dutch plastic packaging industry and trade. Its members include producers and importers of plastic packaging and raw materials for plastic packaging

Main objectives:
To improve the image of plastic packaging
To promote the use of plastic packaging
To foster sensibel legislation on plastic packaging
To support the collection and recycling of plastic packaging waste
To encourage the execution of packaging legislation

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Packaging and packaging waste directives
Circular economy
REACH
Food safety - Plastics in contact with food
Waste reduction & mgmt
Marine litter,
Plastic bags,
Green paper on plastics waste


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Hospodárska súťaž
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

www.nrkverpakkingen.nl

In The Netherlands NRK Verpakkingen belongs to the umbrella organisation NRK that is representing the rubber, plastics and composites industry

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
NRK RICHTLIJNEN VOOR NALEVING VAN DE MEDEDINGINGSREGELS