Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit




Rekisteröityneen profiili

Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland

Tunnistenumero rekisterissä: 85001006259-28
Rekisteröintipäivä: 20.7.2011 15:19:20

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.7.2014 9:33:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.7.2014 9:33:42


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland
Lyhenne: VMK
Organisaation oikeudellinen muoto: Association
Internet-osoite: http://www.vmk.nl

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Aafko Schanssema
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Aafko Schanssema
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Loire Den Haag 150
Postilokero: 420
2260 AK Leidschendam
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 704440640
Faksinumero: (+31) 704440661
Muita yhteystietoja: VMK is a member of the European umbrella organisation EUPC -European Plastics Converters in Brussels.
EUPC
Avenu de Cortenbergh 71
1000 Brussels
tel. +3227324124
fax +3227324218
e-mail alexandre.dangis@eupc.org

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The VMK (Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland) is the association for the Dutch plastic packaging industry and trade. Its members include producers and importers of plastic packaging and raw materials for plastic packaging

Main objectives:
To improve the image of plastic packaging
To promote the use of plastic packaging
To foster sensibel legislation on plastic packaging
To support the collection and recycling of plastic packaging waste
To encourage the execution of packaging legislation
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Food safety - Plastics in contact with food
Waste reduction & mgmt- Marine litter, Plastic bags, Green paper on plastics waste

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Elintarviketurva
  • Kilpailu
  • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.




In The Netherlands the VMK belongs to the umbrella organisation NRK that is representing the rubber, plastics and composites industry

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.