Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

METALS FOR BUILDINGS

Inschrijvingsnummer in het register 84976288959-87
Inschrijvingsdatum: 18-6-12 11:36:21

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 22-5-14 10:55:13
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 22-5-14 10:55:13


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: METALS FOR BUILDINGS
Acroniem: METALS FOR BUILDINGS
Rechtsvorm: ASBL
Website: http://www.metalsforbuildings.eu

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Patrick Le Pense
Functie: General Manager - ArcelorMittal Construction Engineering Office

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Bernard Gilmont
Functie: Building & Transport Director - European Aluminium Association

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue de Broqueville c/o European Aluminium Association, Mr Christian Leroy 12
Postbus: 6th floor
1150 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 27756340
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: info@metalsforbuildings.eu

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: METALS FOR BUILDINGS is the alliance of European Metals Associations active in the building sector that promotes the unique strengths of metal products for recyclable and sustainable buildings. Metals are essential in buildings thanks to their highly valuable qualities of strength, stiffness and recyclability.

METALS FOR BUILDINGS MEMBERS:
- EUROFER, European Steel Association
- ECCA, European Coil Coating Association
- EUROMETAUX, European Association of Metals
- ILA, International Lead Association
- ECI, European Copper Institute
- IZA, International Zinc Association
- Nickel Institute
- EAA, European Aluminium Association
- EGGA, European General Galvanizers Association
- FAECF, Federation of European Window and Curtain Walling Manufacturers’ Associations
- PPA-Europe, European association for metal faced sandwich panels and metal profiles
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Standardization: CEN/TC350
Construction Products Regulation
Ecodesign (MEErP methodology & Evaluation of the Directive)
EU ecolabel for Office Buildings project

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.