Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

EuroCommerce

Inschrijvingsnummer in het register 84973761187-60
Inschrijvingsdatum: 19-2-09 15:55:41

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 6-2-14 9:57:58
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 6-2-14 9:57:58


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: EuroCommerce
Acroniem:
Rechtsvorm: A.I.S.B.L.
Website: http://www.eurocommerce.be

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Christian Verschueren
Functie: Director General

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Johanna Raes
Functie: Director Advocacy & Communication

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue des Nerviens  85
1040 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 02 738 06 40
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Established in 1993, EuroCommerce represents the retail, wholesale and international trade sectors in Europe. Its membership includes commerce federations in 31 European countries, European and national associations representing specific commerce sectors and individual companies.

Its mission is to:
 promote the visibility and defend the interests of commerce in the European Institutions, ensuring that they understand and take into account the concerns and realities of the sector throughout the decision-making process;
 raise awareness among EU decision makers of the importance of commerce in the European economy;
 improve the quality of legislation so as to reduce costs and uncertainties for businesses;
 keep its members informed of EU developments impacting on their daily activities.

EuroCommerce is also a recognised social partner, actively engaged in European social dialogue.

Commerce plays a unique role in the European economy. Commerce serves over a billion times a day as the link between manufacturers and the 493 million consumers across Europe. It is a dynamic and labour-intensive sector, generating 11% of the EU's GDP. One company out of three in Europe is active in the commerce sector. Over 95% of the 6 million companies in commerce are small & medium-sized enterprises.

The sector is a major source of employment creation: over 31 million Europeans work in commerce. Commerce also supports millions of dependent jobs throughout the supply chain from small local suppliers to international businesses.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Fatma SAHIN 23-8-14 18-8-15
Mélanie Pecher 18-6-14 16-6-15
Elisabeth Bedert 5-6-14 3-6-15
Mohamed Temsamani Chebbagouda 5-6-14 3-6-15
Christel Davidson 6-6-14 4-6-15
Ilaria Savoini 20-6-14 18-6-15
Christel Delberghe 5-6-14 3-6-15
Johanna Raes 5-6-14 3-6-15
Ruth Milligan 5-6-14 3-6-15
Christian Verschueren 5-6-14 3-6-15
Julien Bouyeron 6-6-14 4-6-15
Conor MESCALL 8-2-14 6-2-15
Ilian Gerrit Jan Bruggeman 13-2-14 11-2-15
Geraldine Verbrugghe 21-6-14 19-6-15
Ralph Kamphöner 25-6-14 23-6-15
Harald Past 20-6-14 18-6-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


EuroCommerce is involved in all EU issues of direct relevance to the functionning of the commerce sector. These include: internal market, consumer protection, food policy, environment policy, transports policy, external trade and enlargement (including customs), taxation, social affairs, CSR, social dialogue, payment systems, competition

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 450000  € en < 500000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.