Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V.

Αριθμός μητρώου: 84917875724-73
ημερομηνία της εγγραφής: 26/04/2011 10:37:46

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 09/04/2014 11:56:05
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/04/2014 11:56:05

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V.

BDL

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Markgrafenstraße, 19
10969 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 0302063370

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Horst Fittler

Hautpgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Horst Fittler

Hauptgeschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Der Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. ist Alleinvertreter der deutschen Leasing-Wirtschaft. Oberstes Verbandsziel ist es, Leasing in Deutschland zu fördern und zu schützen, wobei die Sicherung fairer steuerlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für die Branche im Mittelpunkt steht. Der BDL setzt sich gegenüber dem Gesetzgeber und der Verwaltung für eine sachgerechte Gesetzgebung und Verwaltungspraxis in allen leasingrelevanten Rechtsgebieten ein - vor allem im Handels- und Steuerrecht, im Zivilrecht sowie bei staatlichen Fördermaßnahmen.

εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Steuerpolitik, Insolvenzrecht

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Καταναλωτές
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
  • Φορολογία

    Μέλη

Auf europäischer Ebene setzt sich der BDL über seine Mitgliedschaft in der Leaseurope, dem europäischen Dachverband der nationalen Leasing-Verbände, für faire Rahmenbedingungen ein (www.leaseurope.org).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 50.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.