Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Electronic Frontier Finland - Effi ry

Id-nummer i registret: 84885152435-03
Registreringsdag: 02/10/2009 06:11:23

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 11:11:57
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 11:11:57
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Electronic Frontier Finland - Effi ry

Effi

Rekisteröity yhdistys

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Bulevardi, 2-4 A
00120 Helsinki
FINLAND

(+358) 505903763

    Juridiskt ansvarig

Timo Karjalainen

hallituksen puheenjohtaja

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Timo Karjalainen

puheenjohtaja

    Mål och uppdrag

Electronic Frontier Finland - Effi ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Yksityisyys, tekijänoikeudet, sananvapaus


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Yhdistyksen alaan liittyvien lainsäädäntö- ja muiden hankkeiden seuranta ja kommentointi.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 

    Medlemskap

1 725

 • FINLAND

European Digital Rights (EDRi)

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

25 754 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

25 754 €

9 401 €

15 442 €

911 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.