Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Fédération Internationale de l'Automobile

Идентификационен номер в Регистъра: 84839535366-67
Дата на регистрация: 22/02/2011 17:35:55

Информацията за този субект е била последно изменена на: 20/03/2015 17:06:19
Последната годишна актуализация е извършена на: 09/03/2015 16:32:59
Следваща актуализация най-късно до: 09/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Fédération Internationale de l'Automobile

FIA

Association (French law from 1901)

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Други организации

    Координати за връзка

8, Place de la Concorde
75008 Paris
ФРАНЦИЯ

(+33) 143124455

Rue de la Science 41
1040 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 22800758

    Правно отговорно лице

Господин  Jean Todt

President

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Jacob Bangsgaard

Director General

    Цели и задачи

Among FIA's primary goals are to uphold the interests of its membership in all international matters concerning automobile mobility and motor sport and to preserve and conserve all documents concerning world motoring in order to trace its history. More precisely, in the area of mobility, FIA's goals are to promote freedom of mobility through affordable, safe, and clean motoring and use of other modes of transport and to defend the rights of consumers when travelling and touring.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

CARS2020
Urban and sustainable mobility
Intelligent Transport Systems
Regulations on CO2 emissions from vehicles
Road safety policies
Tourism policies
Consumer protection

EU projects (METPEX, COMPAS4D, UDRIVE, eSafety, iMobility Support)


 

CARS2020

Не

C-ITS Platform

Не

Mobility for Prosperity in Europe (MPE)
Forum for Mobility and Society

FIA's European Bureau represents the interests of the members of national automobile Clubs in Europe, with regard to mobility and tourism, to the European Institutions, thus representing around 37 million European mobility users and consumers. The activities are directly and completely paid for by the European FIA Clubs from their membership income. The FIA represents the interests of its membership in all international matters concerning mobility and tourism, including affordable, safe, and sustainable motoring and the protection of consumers when travelling by motor vehicle.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 5  

5

5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Jacob BANGSGAARD 04/06/2015 02/06/2016
Gabriel Simcic 13/03/2015 12/03/2016
Laurianne Krid 05/03/2015 03/03/2016
Victor Brangeon 19/11/2014 17/11/2015
Olivier Lenz 21/01/2015 19/01/2016
Andrea Campbell 19/03/2015 17/03/2016

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

    Членство

http://www.fiaregion1.com/en/fia_region_1/about_fia_region_1/members/

eSafety Forum, eSafetySupport, eSafetyAware, Euro NCAP, ERTICO, AFCAR, ECAR, Forum for Mobility and Society, EuroRAP, EuroTAP, Mobility for Prosperity in Europe, iCars Network, UNECE World Tourism Organisation, ITF, CARS21

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € и < 599 999 €

 €

600 000 €

FP7 European Projects

Included in FIA's total budget is funding of the FIA Region I office in Brussels, provided entirely by FIA's European member Clubs, which totals €1,316,000.

Of this amount, approximately €550,000 is spent yearly on activities directly related to the representation of the FIA European Clubs' interests in mobility and tourism issues before the European Institutions.

The budget for interest representation is only one part of the Region I activities, since our office is also organising events and federating a number of Clubs from outside the European Union.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.