Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Die Medienanstalten - Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland

Inschrijvingsnummer in het register 84697226195-47
Inschrijvingsdatum: 13-7-11 14:17:37

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 25-6-14 15:16:46
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 23-6-14 14:31:18


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Die Medienanstalten - Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland
Acroniem: Die Medienanstalten
Rechtsvorm: Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Website: http://www.die-medienanstalten.de

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Andere openbare of gemengde entiteiten, enz.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Thomas Langheinrich
Functie: Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Thomas Langheinrich
Functie: Beauftragter für Europa der DLM

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Friedrichstraße  60
10117 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 30 20646900
Faxnummer: (+49) 30206469099
Overige contactgegevens: Rechtsvertretung
Rechtsanwältin Frau Katrin Stoffregen
Boulevard St. Michel 28
B-1040 Brüssel
Tel.: +32 23444822

Reg.-Nr.: 317 367 46154-49

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Die Medienanstalten koordinieren grundsätzliche und länderübergreifende Aufgaben wie Zulassung, Kontrolle und Entwicklung des privaten Rundfunks in Deutschland. Sie nehmen die Interessen der Mitgliedstaaten in den deutschen Ländern auf nationaler und internationaler Ebene wahr. Diese sind jeweils unabhängige öffentliche Institutionen auf der Ebene der deutschen Länder.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4
Aanvullende informatie: Im Rahmen der länderübergreifenden Zusammenarbeit und auf Ebene der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten sind in der Regel 4 Personen mit EU-Fragen befasst:

Thomas Langheinrich,Beauftragter für Europa der DLM;
Andreas Hamann, Leiter der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten;
Katrin Stoffregen, Rechtsanwältin in Brüssel;
Maren Hohensträter, Referentin für Recht und Europa in der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Teilnahme an öffentlichen Konsultationen im Bereich:
AVMD-Richtlinie, Digitale Agenda, Frequenzpolitik, Netzneutralität, Grünbuch zur Konvergenz der ausiovisuellen Welt

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 14
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • mabb (1 Ingeschrevenen)
 • MA HSH (1 Ingeschrevenen)
 • LfM NRW (1 Ingeschrevenen)
 • LMK Rh-Pf. (1 Ingeschrevenen)
 • LMS (1 Ingeschrevenen)
 • BLM (1 Ingeschrevenen)
 • brema (1 Ingeschrevenen)
 • LPR Hessen (1 Ingeschrevenen)
 • LfK Baden-Württembg. (1 Ingeschrevenen)
 • SLM (1 Ingeschrevenen)
 • TLM (1 Ingeschrevenen)
 • MSA (1 Ingeschrevenen)
 • MMV (1 Ingeschrevenen)
 • NLM (1 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EPRA - European Platform of Regulatory Authorities

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 5.523.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 5.523.000
- giften:
- contributies van de leden:
Gesamthaushalt : 5.523.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.