Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Die Medienanstalten - Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland

Tunnistenumero rekisterissä: 84697226195-47
Rekisteröintipäivä: 13.7.2011 14:17:37

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 25.6.2014 15:16:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 23.6.2014 14:31:18


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Die Medienanstalten - Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland
Lyhenne: Die Medienanstalten
Organisaation oikeudellinen muoto: Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Internet-osoite: http://www.die-medienanstalten.de

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Thomas Langheinrich
Tehtävä organisaatiossa: Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Thomas Langheinrich
Tehtävä organisaatiossa: Beauftragter für Europa der DLM

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Friedrichstraße  60
10117 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 30 20646900
Faksinumero: (+49) 30206469099
Muita yhteystietoja: Rechtsvertretung
Rechtsanwältin Frau Katrin Stoffregen
Boulevard St. Michel 28
B-1040 Brüssel
Tel.: +32 23444822

Reg.-Nr.: 317 367 46154-49

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die Medienanstalten koordinieren grundsätzliche und länderübergreifende Aufgaben wie Zulassung, Kontrolle und Entwicklung des privaten Rundfunks in Deutschland. Sie nehmen die Interessen der Mitgliedstaaten in den deutschen Ländern auf nationaler und internationaler Ebene wahr. Diese sind jeweils unabhängige öffentliche Institutionen auf der Ebene der deutschen Länder.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja Im Rahmen der länderübergreifenden Zusammenarbeit und auf Ebene der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten sind in der Regel 4 Personen mit EU-Fragen befasst:

Thomas Langheinrich,Beauftragter für Europa der DLM;
Andreas Hamann, Leiter der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten;
Katrin Stoffregen, Rechtsanwältin in Brüssel;
Maren Hohensträter, Referentin für Recht und Europa in der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Teilnahme an öffentlichen Konsultationen im Bereich:
AVMD-Richtlinie, Digitale Agenda, Frequenzpolitik, Netzneutralität, Grünbuch zur Konvergenz der ausiovisuellen Welt

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 14
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • mabb (1 edunvalvojaa)
 • MA HSH (1 edunvalvojaa)
 • LfM NRW (1 edunvalvojaa)
 • LMK Rh-Pf. (1 edunvalvojaa)
 • LMS (1 edunvalvojaa)
 • BLM (1 edunvalvojaa)
 • brema (1 edunvalvojaa)
 • LPR Hessen (1 edunvalvojaa)
 • LfK Baden-Württembg. (1 edunvalvojaa)
 • SLM (1 edunvalvojaa)
 • TLM (1 edunvalvojaa)
 • MSA (1 edunvalvojaa)
 • MMV (1 edunvalvojaa)
 • NLM (1 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
EPRA - European Platform of Regulatory Authorities

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 5 523 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 5 523 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Gesamthaushalt : 5 523 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.