Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Joulia-Paris Tamar

Identifikačné číslo v Registri: 84643499034-55
Dátum registrácie: 24/06/2012 11:03:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 00:18:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 00:18:30
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Joulia-Paris Tamar

citizen

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Samostatne zárobkovo činní konzultanti

    Kontaktné údaje

Avenue des Statuaires, 25
1180 Brussels
BELGICKO

(+32) 495590101

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Tamar Joulia-Paris

citizen

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Tamar Joulia-Paris

citizen

    Ciele a poslanie

I am engaging with the European Community to comment upon proposals about financial services policy, financial stability and support to long term European economic growth.

  • európskej
  • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Shadow Banking regulation
Capital Markets Union
Banking Union


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Consultation on Green Paper for Shadow Banking regulation
Consultation on EC (Internal markets) proposals on LT economic growth

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Podniky
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

I have no representation nor lobbying activities on behalf of clients

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.