Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Joulia-Paris Tamar

Identifikační číslo v rejstříku: 84643499034-55
Datum registrace: 24/06/2012 11:03:38

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 00:18:30
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 00:18:30
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Joulia-Paris Tamar

citizen

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

samostatně výdělečně činní poradci

    Kontaktní údaje

Avenue des Statuaires, 25
1180 Brussels
BELGIE

(+32) 495590101

    Osoba s právní odpovědností

paní  Tamar Joulia-Paris

citizen

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Tamar Joulia-Paris

citizen

    Cíle a úkoly

I am engaging with the European Community to comment upon proposals about financial services policy, financial stability and support to long term European economic growth.

  • evropské
  • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Shadow Banking regulation
Capital Markets Union
Banking Union


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Consultation on Green Paper for Shadow Banking regulation
Consultation on EC (Internal markets) proposals on LT economic growth

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářské a finanční věci
  • Podnikání
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

I have no representation nor lobbying activities on behalf of clients

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.