Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

European Consortium of Innovative Universities

Identifikacijska številka v Registru: 84640907750-09
Datum registracije: 17/01/2012 16:59:02

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 06/02/2015 14:52:27
Datum zadnje letne spremembe: 06/02/2015 14:52:27
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 06/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

European Consortium of Innovative Universities

ECIU

foundation

    Oddelek registracije

IV - Možganski trusti, akademske in raziskovalne ustanove

Akademske ustanove

    Kontaktni podatki

Drienerlolaan, 5
Poštni predal: 217
7500AE Enschede
NIZOZEMSKA

(+0031) 53 489 2684

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Helen Dannetun

Speaker of ECIU

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Katrin Dircksen

Secretary General

    Cilji in naloge

ECIU is an acronym for European Consortium of Innovative Universities.

The partnership was established in 1997 and registered as a Foundation under Dutch law with 10 European members and 2 associate partners (from Mexico and Russia).
The ECIU’s vision is:

ECIU challenging conventional thinking

ECIU is the leading international consortium of research intensive universities, with collective emphasis on innovation, creativity and societal impact, driving the development of a knowledge-based economy.

The two focus areas of activities for the next years are:
Innovation in Teaching and Learning
Entrepreneurship and Societal Impact of Research

 • evropski
 • svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

H2020
Erasmus+
Smart Specialisation
HEInnovate
University Businnes COllaboration


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Erasmus+
Horizon 2020

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

50%: 1  

1

0,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Izobraževanje
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Vseevropska omrežja

    Članstvo in povezanost z mrežami

50.000

Aalborg University(2452),
Universidade de Aveiro(870),
Universitat Autonoma de Barcelona(5336),
Dublin City University(887),
Technische Universitaet Hamburg Harburg(1070),
Linkoepings Universitet(3800),
Technical University of Lodz(3001),
Tecnológico de Monterrey(8567),
Southern Federal University(8258),
University of Strathclyde(3456),
University of Stavanger(1066),
University of Twente(1826)

 • DANSKA
 • IRSKA
 • NEMČIJA
 • NIZOZEMSKA
 • POLJSKA
 • PORTUGALSKA
 • ŠPANIJA
 • ŠVEDSKA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO
 • MEHIKA
 • NORVEŠKA
 • RUSIJA

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

132.000 €

0 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

132.000 €

132.000 €

plus budget for Joint Master Programms
The annual budget of all ECIU members totals approximately € 2.5 billion.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.