Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

European Consortium of Innovative Universities

Identifikačné číslo v Registri: 84640907750-09
Dátum registrácie: 17.1.2012 16:59:02

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.1.2014 11:26:45
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13.1.2014 11:26:45


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: European Consortium of Innovative Universities
Skratka: ECIU
Právna forma: foundation
Internetová stránka: http://eciu.web.ua.pt/

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Akademické inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Anne H. Flierman
Funkcia: Speaker of ECIU

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Katrin Dircksen
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Drienerlolaan  5
P. O. BOX: 217
7500AE Enschede
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+0031) 53 489 2684
Fax: (+0031) 6 5338 0217
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The ECIU’s vision and mission is:

ECIU will be one of the global leaders in the higher education through its collective expertise and commitment to innovation in teaching and learning and members' shared history of fostering economic and social development in regions in transition.

- To contribute to the further development of a knowledge-based European economy, with due consideration to the increasingly global nature of the higher education market by inclusion of ECIU overseas members (Associate Partners).
- To build on existing innovation and enhance quality, in the member institutions, in the areas of: international collaboration; teaching and learning; regional development; technology transfer; and staff and student development.
- To develop high-quality collaborative educational programmes, by building on research and teaching strengths within individual ECIU member institutions.
- To act as an ‘agent of change’ by serving as an example of best practice and by influencing debate and policy on the future direction for European higher education within the context of the changing global realities.
- To take Europe to the World.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 11
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Erasmus+

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Informačná spoločnosť
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 50 000
Počet členských organizácií: 14
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Aalborg University (2 452 Členovia)
 • Universidade de Aveiro (870 Členovia)
 • Universitat Autonoma de Barcelona (5 336 Členovia)
 • Université de Technologie de Compiegne (630 Členovia)
 • Dublin City University (887 Členovia)
 • Technische Universitaet Hamburg Harburg (1 070 Členovia)
 • Linkoepings Universitet (3 800 Členovia)
 • Technical University of Lodz (3 001 Členovia)
 • Tecnológico de Monterrey (8 567 Členovia)
 • Southern Federal University (8 258 Členovia)
 • University of Strathclyde (3 456 Členovia)
 • Swinburne University of Technology (2 798 Členovia)
 • University of Stavanger (1 066 Členovia)
 • University of Twente (1 826 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • DÁNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO

 • AUSTRÁLIA
 • MEXIKO
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 126 500
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 126 500
- dary:
- členské: 126 500
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

plus budget for Joint Master Programms
The annual budget of all ECIU members totals approximately € 2.5 billion.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.