Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

European Consortium of Innovative Universities

Identifikačné číslo v Registri: 84640907750-09
Dátum registrácie: 17/01/2012 16:59:02

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 15/01/2015 13:58:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15/01/2015 13:58:07

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

European Consortium of Innovative Universities

ECIU

foundation

    Oddiel registrácie

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Akademické inštitúcie

    Kontaktné údaje

Drienerlolaan, 5
P. O. BOX: 217
7500AE Enschede
HOLANDSKO

(+0031) 53 489 2684

(+0031) 6 5338 0217

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Helen Dannetun

Speaker of ECIU

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Katrin Dircksen

Secretary General

    Ciele a poslanie

ECIU is an acronym for European Consortium of Innovative Universities.

The partnership was established in 1997 and registered as a Foundation under Dutch law with 10 European members and 2 associate partners (from Mexico and Russia).
The ECIU’s vision is:

ECIU challenging conventional thinking

ECIU is the leading international consortium of research intensive universities, with collective emphasis on innovation, creativity and societal impact, driving the development of a knowledge-based economy.

The two focus areas of activities for the next years are:
Innovation in Teaching and Learning
Entrepreneurship and Societal Impact of Research

 • európskej
 • svetovej

    Činnosti

Erasmus+
Horizon 2020

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

11

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Informačná spoločnosť
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

50 000

Aalborg University(2452),
Universidade de Aveiro(870),
Universitat Autonoma de Barcelona(5336),
Dublin City University(887),
Technische Universitaet Hamburg Harburg(1070),
Linkoepings Universitet(3800),
Technical University of Lodz(3001),
Tecnológico de Monterrey(8567),
Southern Federal University(8258),
University of Strathclyde(3456),
University of Stavanger(1066),
University of Twente(1826)

 • DÁNSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • MEXIKO
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

132 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

132 000 €

 €

132 000 €

plus budget for Joint Master Programms
The annual budget of all ECIU members totals approximately € 2.5 billion.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.