Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

European Consortium of Innovative Universities

Αριθμός μητρώου: 84640907750-09
ημερομηνία της εγγραφής: 17/01/2012 16:59:02

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 14:52:27
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 14:52:27
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

European Consortium of Innovative Universities

ECIU

foundation

    Τμήμα εγγραφής

IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ακαδημαϊκά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Drienerlolaan, 5
Ταχυδρομική θυρίδα: 217
7500AE Enschede
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

(+0031) 53 489 2684

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Helen Dannetun

Speaker of ECIU

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Katrin Dircksen

Secretary General

    Στόχοι και αποστολή

ECIU is an acronym for European Consortium of Innovative Universities.

The partnership was established in 1997 and registered as a Foundation under Dutch law with 10 European members and 2 associate partners (from Mexico and Russia).
The ECIU’s vision is:

ECIU challenging conventional thinking

ECIU is the leading international consortium of research intensive universities, with collective emphasis on innovation, creativity and societal impact, driving the development of a knowledge-based economy.

The two focus areas of activities for the next years are:
Innovation in Teaching and Learning
Entrepreneurship and Societal Impact of Research

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

H2020
Erasmus+
Smart Specialisation
HEInnovate
University Businnes COllaboration


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Erasmus+
Horizon 2020

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1  

1

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

50.000

Aalborg University(2452),
Universidade de Aveiro(870),
Universitat Autonoma de Barcelona(5336),
Dublin City University(887),
Technische Universitaet Hamburg Harburg(1070),
Linkoepings Universitet(3800),
Technical University of Lodz(3001),
Tecnológico de Monterrey(8567),
Southern Federal University(8258),
University of Strathclyde(3456),
University of Stavanger(1066),
University of Twente(1826)

 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΜΕΞΙΚΟ
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 • ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

132.000 €

0 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

132.000 €

132.000 €

plus budget for Joint Master Programms
The annual budget of all ECIU members totals approximately € 2.5 billion.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.