Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

CAISSE DES DEPOTS

Numărul de identificare din Registru: 84606487324-44
Data înscrierii: 13.12.2011 16:44:03

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 16.12.2013 09:54:03
Data ultimei actualizări anuale: 16.12.2013 09:37:10


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: CAISSE DES DEPOTS
Acronim: CDC
Statut juridic: Institution financière publique - France
Site internet: http://www.caissedesdepots.fr

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Christophe BOURDILLON
Funcţie: Délégué permanent de la CDC auprès de l'UE

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Laurent LEGER
Funcţie: Conseiller

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: rue de Lille  56
75356 Paris 07 SP
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 1 58 50 00 00
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Délégation permanente auprès de l'UE
37, Square de Meeus
1000 Bruxelles

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: La Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Marc-Antoine Coursaget 12.04.2014 10.04.2015
LAURENT LEGER 16.11.2013 14.11.2014
Christophe BOURDILLON 18.07.2014 16.07.2015
aude boisseuil 17.04.2014 15.04.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


- politique régionale
- marché intérieur
- industrie et entrepreneuriat
- environnement
- affaires économiques et monétaires
- numérique
- recherche et innovation
- investissement de long terme

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Club des investisseurs de long terme (www.ltic.org)
Association européenne des investisseurs de long terme

Date financiare

Anul exerciţiului: 12/2011 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 350000  € şi < 400000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.