Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Demeter International

Identifikačné číslo v Registri: 84570368015-87
Dátum registrácie: 08/02/2012 10:27:51

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 08/02/2015 22:10:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 08/02/2015 22:10:20
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 08/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Demeter International

NGO

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Brandschneise, 1
64295 Darmstadt
NEMECKO

(+32) 26462117

rue du Trône, 194
B-1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 6462117

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Andreas Biesantz

Senior adviser and Head of Office Brussels

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Andreas Biesantz

Senior adviser and Head of Office Brussels

    Ciele a poslanie

Demeter is the only ecological association that has built up a network of individual certification organisations world-wide. In 1997 Demeter-International was founded for closer co-operation in the legal, economic and spiritual spheres. Presently Demeter International has 18 members and 6 guest members from Demeter organisations from Europe, America, Africa and New Zealand. Thus Demeter-International represents around 5.000 Demeter farms with nearly 150.000 hectares in more than 50 countries.

Demeter-International e. V. is a non profit organisation and its member organisations work together in the spirit of an international confederation with democratic principles. Membership requires a functioning Demeter certification programme. Associations which support the objectives of Demeter-International can be elected as associated members. Its basis is the Biodynamic® agriculture method, originated by Rudolf Steiner in his "Agriculture Course" given in Koberwitz in 1924, and developed further in practice and research.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Reforming the European agricultural policy towards a greener CAP

European Seed legislation

Initiatives to stop land grabbing in the EU

Stakeholder Conference "EU Seed policy and legislation
Challenges for Producers, Consumers and Citizens:
‘’Who will own the seeds?” organised on 22 January 2014 in Brussels

Seed festival in Brussels with Conference “Let us create local markets for ecological seeds and farming in Europe” organised on 11/12 October 2014 at the Free University of Brussels (ULB)


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Agriculture and Rural Development:
Organisation of a conference "Land sharing vs. land grabbing" (EU agricultural policy conference), Brussels,3-4 June 2013

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

Two persons are working in the EU Liaison Office of Demeter International in Brussels as permanent staff and represent Demeter International at the EU Institutions.

One member of the Demeter International board, Mrs. Susanna Küffer-Heer from Switzerland, is cooperating with Brussels' Head of Office, Dr. rer. nat. Andreas Biesantz concerning the advocacy activities in Brussels and on the EU level.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Lara Becker 07/05/2015 05/08/2015
Andreas Biesantz 08/05/2015 06/05/2016

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

Demeter Bund Österreich(50),
IBD Certifications(30),
Demeter-International(2),
Egyptian Bio-Dynamic Association(24),
Biodynaaminen Yhdystis(45),
Association Demeter-France(65),
Demeter e.V.(130),
Debio(20),
Demeter Associazione per la Tutela della Qualitá Biodinamica in Italia(80),
Veräin fir biologesch dyn. Landwirtschaft a.s.b.l(60),
Stichting Demeter(80),
Bio Dynamic Farming and Gardening Association in NZ Inc(90),
Svenska Demeterförbundet(40),
Demeterverbund Schweiz(120),
Biodynamic agricultural association UK(60),
Demeter Association Inc.(120),
Demeter Slovenia(10),
Demeter Hungary(5)

 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO
 • BRAZÍLIA
 • EGYPT
 • INDIA
 • NÓRSKO
 • NOVÝ ZÉLAND
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • ŠVAJČIARSKO

IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

30 000 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

30 000 €

30 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.