Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Demeter International

Identifikačné číslo v Registri: 84570368015-87
Dátum registrácie: 8.2.2012 10:27:51

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 15.2.2014 8:04:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.2.2014 8:04:17


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Demeter International
Skratka:
Právna forma: NGO
Internetová stránka: http://www.demeter.net

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andreas Biesantz
Funkcia: Senior adviser and Head of Office Brussels

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Andreas Biesantz
Funkcia: Senior adviser and Head of Office Brussels

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Brandschneise  1
64295 Darmstadt
NEMECKO
Telefónne číslo: (+32) 26462117
Fax: (+32) 26477047
Ďalšie kontaktné údaje: Demeter EU Liaison office
Rue du Trône, 194
1050 - Bruxelles

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Demeter is the only ecological association that has built up a network of individual certification organisations world-wide. In 1997 Demeter-International was founded for closer co-operation in the legal, economic and spiritual spheres. Presently Demeter International has 18 members and 6 guest members from Demeter organisations from Europe, America, Africa and New Zealand. Thus Demeter-International represents around 5.000 Demeter farms with nearly 150.000 hectares in more than 50 countries.

Demeter-International e. V. is a non profit organisation and its member organisations work together in the spirit of an international confederation with democratic principles. Membership requires a functioning Demeter certification programme. Associations which support the objectives of Demeter-International can be elected as associated members. Its basis is the Biodynamic® agriculture method, originated by Rudolf Steiner in his "Agriculture Course" given in Koberwitz in 1924, and developed further in practice and research.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje: Two persons are working in the EU Liaison Office of Demeter International in Brussels as permanent staff and represent Demeter International at the EU Institutions.

One member of the Demeter International board, Mrs. Susanna Küffer-Heer from Switzerland, is cooperating with Brussels' Head of Office, Dr. rer. nat. Andreas Biesantz concerning the advocacy activities in Brussels and on the EU level.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Agriculture and Rural Development:
Organisation of a conference "Land sharing vs. land grabbing" (EU agricultural policy conference), Brussels,3-4 June 2013

Agriculture/Consumer affairs/Internal market/Environment:
Organisation of a conference about European Seed Legislation and Policy "Challenges for producers, consumers and citizens - Who will own the seeds?", Brussels, 22 January 2014

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 18
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Demeter Bund Österreich (50 Členovia)
 • IBD Certifications (30 Členovia)
 • Demeter-International (2 Členovia)
 • Egyptian Bio-Dynamic Association (24 Členovia)
 • Biodynaaminen Yhdystis (45 Členovia)
 • Association Demeter-France (65 Členovia)
 • Demeter e.V. (130 Členovia)
 • Debio (20 Členovia)
 • Demeter Associazione per la Tutela della Qualitá Biodinamica in Italia (80 Členovia)
 • Veräin fir biologesch dyn. Landwirtschaft a.s.b.l (60 Členovia)
 • Stichting Demeter (80 Členovia)
 • Bio Dynamic Farming and Gardening Association in NZ Inc (90 Členovia)
 • Svenska Demeterförbundet (40 Členovia)
 • Demeterverbund Schweiz (120 Členovia)
 • Biodynamic agricultural association UK (60 Členovia)
 • Demeter Association Inc. (120 Členovia)
 • Demeter Slovenia (10 Členovia)
 • Demeter Hungary (5 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • DÁNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • BRAZÍLIA
 • EGYPT
 • INDIA
 • NÓRSKO
 • NOVÝ ZÉLAND
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • ŠVAJČIARSKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 30 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 30 000
- dary:
- členské: 30 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.