Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Demeter International

Numărul de identificare din Registru: 84570368015-87
Data înscrierii: 08.02.2012 10:27:51

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 15.02.2014 08:04:17
Data ultimei actualizări anuale: 15.02.2014 08:04:17


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Demeter International
Acronim:
Statut juridic: NGO
Site internet: http://www.demeter.net

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Andreas Biesantz
Funcţie: Senior adviser and Head of Office Brussels

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Andreas Biesantz
Funcţie: Senior adviser and Head of Office Brussels

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Brandschneise  1
64295 Darmstadt
GERMANIA
Numărul de telefon: (+32) 26462117
Număr de fax: (+32) 26477047
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Demeter EU Liaison office
Rue du Trône, 194
1050 - Bruxelles

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Demeter is the only ecological association that has built up a network of individual certification organisations world-wide. In 1997 Demeter-International was founded for closer co-operation in the legal, economic and spiritual spheres. Presently Demeter International has 18 members and 6 guest members from Demeter organisations from Europe, America, Africa and New Zealand. Thus Demeter-International represents around 5.000 Demeter farms with nearly 150.000 hectares in more than 50 countries.

Demeter-International e. V. is a non profit organisation and its member organisations work together in the spirit of an international confederation with democratic principles. Membership requires a functioning Demeter certification programme. Associations which support the objectives of Demeter-International can be elected as associated members. Its basis is the Biodynamic® agriculture method, originated by Rudolf Steiner in his "Agriculture Course" given in Koberwitz in 1924, and developed further in practice and research.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare: Two persons are working in the EU Liaison Office of Demeter International in Brussels as permanent staff and represent Demeter International at the EU Institutions.

One member of the Demeter International board, Mrs. Susanna Küffer-Heer from Switzerland, is cooperating with Brussels' Head of Office, Dr. rer. nat. Andreas Biesantz concerning the advocacy activities in Brussels and on the EU level.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Agriculture and Rural Development:
Organisation of a conference "Land sharing vs. land grabbing" (EU agricultural policy conference), Brussels,3-4 June 2013

Agriculture/Consumer affairs/Internal market/Environment:
Organisation of a conference about European Seed Legislation and Policy "Challenges for producers, consumers and citizens - Who will own the seeds?", Brussels, 22 January 2014

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Consumatori
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre: 18
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
 • Demeter Bund Österreich (50 Membri)
 • IBD Certifications (30 Membri)
 • Demeter-International (2 Membri)
 • Egyptian Bio-Dynamic Association (24 Membri)
 • Biodynaaminen Yhdystis (45 Membri)
 • Association Demeter-France (65 Membri)
 • Demeter e.V. (130 Membri)
 • Debio (20 Membri)
 • Demeter Associazione per la Tutela della Qualitá Biodinamica in Italia (80 Membri)
 • Veräin fir biologesch dyn. Landwirtschaft a.s.b.l (60 Membri)
 • Stichting Demeter (80 Membri)
 • Bio Dynamic Farming and Gardening Association in NZ Inc (90 Membri)
 • Svenska Demeterförbundet (40 Membri)
 • Demeterverbund Schweiz (120 Membri)
 • Biodynamic agricultural association UK (60 Membri)
 • Demeter Association Inc. (120 Membri)
 • Demeter Slovenia (10 Membri)
 • Demeter Hungary (5 Membri)
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • DANEMARCA
 • FINLANDA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • LUXEMBURG
 • POLONIA
 • REGATUL UNIT
 • SLOVENIA
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS
 • UNGARIA

 • BRAZILIA
 • EGIPT
 • ELVEȚIA
 • INDIA
 • NORVEGIA
 • NOUA ZEELANDĂ
 • STATELE UNITE ALE AMERICII
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 30.000
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 30.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 30.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.