Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Demeter International

Inschrijvingsnummer in het register 84570368015-87
Inschrijvingsdatum: 8-2-12 10:27:51

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 15-2-14 8:04:17
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 15-2-14 8:04:17


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Demeter International
Acroniem:
Rechtsvorm: NGO
Website: http://www.demeter.net

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Andreas Biesantz
Functie: Senior adviser and Head of Office Brussels

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Andreas Biesantz
Functie: Senior adviser and Head of Office Brussels

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Brandschneise  1
64295 Darmstadt
DUITSLAND
Telefoon: (+32) 26462117
Faxnummer: (+32) 26477047
Overige contactgegevens: Demeter EU Liaison office
Rue du Trône, 194
1050 - Bruxelles

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Demeter is the only ecological association that has built up a network of individual certification organisations world-wide. In 1997 Demeter-International was founded for closer co-operation in the legal, economic and spiritual spheres. Presently Demeter International has 18 members and 6 guest members from Demeter organisations from Europe, America, Africa and New Zealand. Thus Demeter-International represents around 5.000 Demeter farms with nearly 150.000 hectares in more than 50 countries.

Demeter-International e. V. is a non profit organisation and its member organisations work together in the spirit of an international confederation with democratic principles. Membership requires a functioning Demeter certification programme. Associations which support the objectives of Demeter-International can be elected as associated members. Its basis is the Biodynamic® agriculture method, originated by Rudolf Steiner in his "Agriculture Course" given in Koberwitz in 1924, and developed further in practice and research.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie: Two persons are working in the EU Liaison Office of Demeter International in Brussels as permanent staff and represent Demeter International at the EU Institutions.

One member of the Demeter International board, Mrs. Susanna Küffer-Heer from Switzerland, is cooperating with Brussels' Head of Office, Dr. rer. nat. Andreas Biesantz concerning the advocacy activities in Brussels and on the EU level.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Agriculture and Rural Development:
Organisation of a conference "Land sharing vs. land grabbing" (EU agricultural policy conference), Brussels,3-4 June 2013

Agriculture/Consumer affairs/Internal market/Environment:
Organisation of a conference about European Seed Legislation and Policy "Challenges for producers, consumers and citizens - Who will own the seeds?", Brussels, 22 January 2014

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 18
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • Demeter Bund Österreich (50 Ingeschrevenen)
 • IBD Certifications (30 Ingeschrevenen)
 • Demeter-International (2 Ingeschrevenen)
 • Egyptian Bio-Dynamic Association (24 Ingeschrevenen)
 • Biodynaaminen Yhdystis (45 Ingeschrevenen)
 • Association Demeter-France (65 Ingeschrevenen)
 • Demeter e.V. (130 Ingeschrevenen)
 • Debio (20 Ingeschrevenen)
 • Demeter Associazione per la Tutela della Qualitá Biodinamica in Italia (80 Ingeschrevenen)
 • Veräin fir biologesch dyn. Landwirtschaft a.s.b.l (60 Ingeschrevenen)
 • Stichting Demeter (80 Ingeschrevenen)
 • Bio Dynamic Farming and Gardening Association in NZ Inc (90 Ingeschrevenen)
 • Svenska Demeterförbundet (40 Ingeschrevenen)
 • Demeterverbund Schweiz (120 Ingeschrevenen)
 • Biodynamic agricultural association UK (60 Ingeschrevenen)
 • Demeter Association Inc. (120 Ingeschrevenen)
 • Demeter Slovenia (10 Ingeschrevenen)
 • Demeter Hungary (5 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • HONGARIJE
 • ITALIË
 • LUXEMBURG
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • SLOVENIË
 • SPANJE
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • BRAZILIË
 • EGYPTE
 • INDIA
 • NIEUW-ZEELAND
 • NOORWEGEN
 • VERENIGDE STATEN
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 30.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 30.000
- giften:
- contributies van de leden: 30.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.