Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Demeter International

Identitātes numurs Reģistrā: 84570368015-87
Reģistrācijas datums: 12.8.2 10:27:51

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.15.2 08:04:17
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.15.2 08:04:17


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Demeter International
Akronīms:
Juridiskais statuss: NGO
Tīmekļa vietne: http://www.demeter.net

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Andreas Biesantz
Amats Senior adviser and Head of Office Brussels

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Andreas Biesantz
Amats Senior adviser and Head of Office Brussels

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Brandschneise  1
Darmstadt 64295
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+32) 26462117
Faksa numurs: (+32) 26477047
Papildu kontaktinformācija: Demeter EU Liaison office
Rue du Trône, 194
1050 - Bruxelles

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Demeter is the only ecological association that has built up a network of individual certification organisations world-wide. In 1997 Demeter-International was founded for closer co-operation in the legal, economic and spiritual spheres. Presently Demeter International has 18 members and 6 guest members from Demeter organisations from Europe, America, Africa and New Zealand. Thus Demeter-International represents around 5.000 Demeter farms with nearly 150.000 hectares in more than 50 countries.

Demeter-International e. V. is a non profit organisation and its member organisations work together in the spirit of an international confederation with democratic principles. Membership requires a functioning Demeter certification programme. Associations which support the objectives of Demeter-International can be elected as associated members. Its basis is the Biodynamic® agriculture method, originated by Rudolf Steiner in his "Agriculture Course" given in Koberwitz in 1924, and developed further in practice and research.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija: Two persons are working in the EU Liaison Office of Demeter International in Brussels as permanent staff and represent Demeter International at the EU Institutions.

One member of the Demeter International board, Mrs. Susanna Küffer-Heer from Switzerland, is cooperating with Brussels' Head of Office, Dr. rer. nat. Andreas Biesantz concerning the advocacy activities in Brussels and on the EU level.

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Agriculture and Rural Development:
Organisation of a conference "Land sharing vs. land grabbing" (EU agricultural policy conference), Brussels,3-4 June 2013

Agriculture/Consumer affairs/Internal market/Environment:
Organisation of a conference about European Seed Legislation and Policy "Challenges for producers, consumers and citizens - Who will own the seeds?", Brussels, 22 January 2014

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Iekšējais tirgus
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Uzņēmumi
 • Vide

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 18
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Demeter Bund Österreich (50 Dalībnieki)
 • IBD Certifications (30 Dalībnieki)
 • Demeter-International (2 Dalībnieki)
 • Egyptian Bio-Dynamic Association (24 Dalībnieki)
 • Biodynaaminen Yhdystis (45 Dalībnieki)
 • Association Demeter-France (65 Dalībnieki)
 • Demeter e.V. (130 Dalībnieki)
 • Debio (20 Dalībnieki)
 • Demeter Associazione per la Tutela della Qualitá Biodinamica in Italia (80 Dalībnieki)
 • Veräin fir biologesch dyn. Landwirtschaft a.s.b.l (60 Dalībnieki)
 • Stichting Demeter (80 Dalībnieki)
 • Bio Dynamic Farming and Gardening Association in NZ Inc (90 Dalībnieki)
 • Svenska Demeterförbundet (40 Dalībnieki)
 • Demeterverbund Schweiz (120 Dalībnieki)
 • Biodynamic agricultural association UK (60 Dalībnieki)
 • Demeter Association Inc. (120 Dalībnieki)
 • Demeter Slovenia (10 Dalībnieki)
 • Demeter Hungary (5 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • ITĀLIJA
 • LUKSEMBURGA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

 • AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
 • BRAZĪLIJA
 • ĒĢIPTE
 • INDIJA
 • JAUNZĒLANDE
 • NORVĒĢIJA
 • ŠVEICE
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 30 000
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 30 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 30 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.