Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Demeter International

Tunnistenumero rekisterissä: 84570368015-87
Rekisteröintipäivä: 8.2.2012 10:27:51

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 15.2.2014 8:04:17
Edellinen vuotuinen päivitys: 15.2.2014 8:04:17


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Demeter International
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite: http://www.demeter.net

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Andreas Biesantz
Tehtävä organisaatiossa: Senior adviser and Head of Office Brussels

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Andreas Biesantz
Tehtävä organisaatiossa: Senior adviser and Head of Office Brussels

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Brandschneise  1
64295 Darmstadt
SAKSA
Puhelinnumero: (+32) 26462117
Faksinumero: (+32) 26477047
Muita yhteystietoja: Demeter EU Liaison office
Rue du Trône, 194
1050 - Bruxelles

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Demeter is the only ecological association that has built up a network of individual certification organisations world-wide. In 1997 Demeter-International was founded for closer co-operation in the legal, economic and spiritual spheres. Presently Demeter International has 18 members and 6 guest members from Demeter organisations from Europe, America, Africa and New Zealand. Thus Demeter-International represents around 5.000 Demeter farms with nearly 150.000 hectares in more than 50 countries.

Demeter-International e. V. is a non profit organisation and its member organisations work together in the spirit of an international confederation with democratic principles. Membership requires a functioning Demeter certification programme. Associations which support the objectives of Demeter-International can be elected as associated members. Its basis is the Biodynamic® agriculture method, originated by Rudolf Steiner in his "Agriculture Course" given in Koberwitz in 1924, and developed further in practice and research.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja Two persons are working in the EU Liaison Office of Demeter International in Brussels as permanent staff and represent Demeter International at the EU Institutions.

One member of the Demeter International board, Mrs. Susanna Küffer-Heer from Switzerland, is cooperating with Brussels' Head of Office, Dr. rer. nat. Andreas Biesantz concerning the advocacy activities in Brussels and on the EU level.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Agriculture and Rural Development:
Organisation of a conference "Land sharing vs. land grabbing" (EU agricultural policy conference), Brussels,3-4 June 2013

Agriculture/Consumer affairs/Internal market/Environment:
Organisation of a conference about European Seed Legislation and Policy "Challenges for producers, consumers and citizens - Who will own the seeds?", Brussels, 22 January 2014

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 18
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • Demeter Bund Österreich (50 edunvalvojaa)
 • IBD Certifications (30 edunvalvojaa)
 • Demeter-International (2 edunvalvojaa)
 • Egyptian Bio-Dynamic Association (24 edunvalvojaa)
 • Biodynaaminen Yhdystis (45 edunvalvojaa)
 • Association Demeter-France (65 edunvalvojaa)
 • Demeter e.V. (130 edunvalvojaa)
 • Debio (20 edunvalvojaa)
 • Demeter Associazione per la Tutela della Qualitá Biodinamica in Italia (80 edunvalvojaa)
 • Veräin fir biologesch dyn. Landwirtschaft a.s.b.l (60 edunvalvojaa)
 • Stichting Demeter (80 edunvalvojaa)
 • Bio Dynamic Farming and Gardening Association in NZ Inc (90 edunvalvojaa)
 • Svenska Demeterförbundet (40 edunvalvojaa)
 • Demeterverbund Schweiz (120 edunvalvojaa)
 • Biodynamic agricultural association UK (60 edunvalvojaa)
 • Demeter Association Inc. (120 edunvalvojaa)
 • Demeter Slovenia (10 edunvalvojaa)
 • Demeter Hungary (5 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • LUXEMBURG
 • PUOLA
 • RANSKA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • SLOVENIA
 • SUOMI
 • TANSKA
 • UNKARI
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • BRASILIA
 • EGYPTI
 • INTIA
 • NORJA
 • SVEITSI
 • UUSI-SEELANTI
 • YHDYSVALLAT
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 30 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 30 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 30 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.