Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Eaton Industries GmbH

Identifikacijska številka v Registru: 84493435831-73
Datum registracije: 12.5.11 13:51:14

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 15.4.14 11:22:10
Datum zadnje letne spremembe: 15.4.14 8:39:05


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Eaton Industries GmbH
Kratica: EATON
Pravni status: German GmbH
Spletna stran: http://www.eaton.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Richard Boulter
Položaj: CEO

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Heike Bollig-Mueller
Položaj: Coordination of Associations

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Hein-Moeller-Strasse  7-11
Poštni predal: 53105
53115 Bonn
NEMČIJA
Telefon: (+49228) 6021550
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: The three Eaton companies mentioned in the Transparency Register are connected as follows:
Both Eaton Netherlands as well as Eaton Industries GmbH (Germany) are country subsidiaries with different product ranges. Eaton Industries Manufacturing GmbH based in Switzerland which covers the whole EMEA (Europe, Middle East and Africa)region is their mother company.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Powering Business Worldwide in the electrical and hydraulic area.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 8
Dodatne informacije: These persons work part on this job, appr. 15% of their time on the average.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Technical Input to EU Directives like LVD, EuP, EMC, Machinery, etc.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Raziskave in tehnologija
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
CAPIEL, ZVEI, VDMA, Orgalime

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 160.000 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.