Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Eaton Industries GmbH

Tunnusnumber registris: 84493435831-73
Registreerimise kuupäev: 12.05.11 13:51:14

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 15.04.14 11:22:10
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 15.04.14 8:39:05


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Eaton Industries GmbH
Akronüüm: EATON
Õiguslik vorm: German GmbH
Veebisait: http://www.eaton.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Richard Boulter
Ametikoht: CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Heike Bollig-Mueller
Ametikoht: Coordination of Associations

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 7-11 Hein-Moeller-Strasse 
Postkast: 53105
53115 Bonn
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49228) 6021550
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: The three Eaton companies mentioned in the Transparency Register are connected as follows:
Both Eaton Netherlands as well as Eaton Industries GmbH (Germany) are country subsidiaries with different product ranges. Eaton Industries Manufacturing GmbH based in Switzerland which covers the whole EMEA (Europe, Middle East and Africa)region is their mother company.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Powering Business Worldwide in the electrical and hydraulic area.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave: These persons work part on this job, appr. 15% of their time on the average.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Technical Input to EU Directives like LVD, EuP, EMC, Machinery, etc.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
CAPIEL, ZVEI, VDMA, Orgalime

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 160 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.