Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Eaton Industries GmbH

Identifikationsnummer i registret: 84493435831-73
Registreringsdato: 12-05-11 13:51:14

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 15-04-14 11:22:10
Seneste årlige opdatering 15-04-14 08:39:05


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Eaton Industries GmbH
Forkortelse: EATON
Retlig form: German GmbH
Websted: http://www.eaton.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Richard Boulter
Stilling: CEO

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Heike Bollig-Mueller
Stilling: Coordination of Associations

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Hein-Moeller-Strasse  7-11
Postboks: 53105
53115 Bonn
TYSKLAND
Telefonnr.: (+49228) 6021550
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: The three Eaton companies mentioned in the Transparency Register are connected as follows:
Both Eaton Netherlands as well as Eaton Industries GmbH (Germany) are country subsidiaries with different product ranges. Eaton Industries Manufacturing GmbH based in Switzerland which covers the whole EMEA (Europe, Middle East and Africa)region is their mother company.

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Powering Business Worldwide in the electrical and hydraulic area.
Organisationen har interesser på:
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 8
Supplerende oplysninger: These persons work part on this job, appr. 15% of their time on the average.

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Technical Input to EU Directives like LVD, EuP, EMC, Machinery, etc.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Forskning og teknologi
 • Klima
 • Miljø

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
CAPIEL, ZVEI, VDMA, Orgalime

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 160.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.