Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

AIDE ET ACTION

Identifikationsnummer i registret: 84466133022-81
Registreringsdato: 14-01-10 17:25:16

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 13-01-14 18:15:16
Seneste årlige opdatering 13-01-14 18:15:16


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: AIDE ET ACTION
Forkortelse: AEA
Retlig form: Association - NGO
Websted: http://www.aide-et-action.org

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Charles-Emmanuel BALLANGER
Stilling: Directeur France/Europe - France/Europe Director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Carmen DUARTE
Stilling: Responsable de développement Europe

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: boulevard de Charonne  53
75545 Paris Cedex 11
FRANKRIG
Telefonnr.: (+33) 1 55 25 70 00
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Secrétariat Général / General Secretariat :
info@aide-et-action.org

Communication / Press officer :
anne.cassiot@aide-et-action.org

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Créée en 1981, Aide et Action est une association qui agit en faveur de :

- La levée des obstacles à une éducation de qualité;
- La mise en place de programmes éducatifs et de formation et l'organisation des systèmes scolaires;
- La défense du droit à l'éducation.

Aide et Action met tout en oeuvre pour promouvoir le développement humain des populations défavorisées à travers l'accès à une éducation de qualité. Libre de toute attache politique ou religieuse, Aide et Action mène aujourd'hui plus de 100 projets répartis dans 21 pays de quatre continents (Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Europe).

Aide et Action mène un plaidoyer pour faire de "l'éducation pour tous" une réalité, en mettant tout particulièrement l'accent sur l'éducation de base en faveur des populations défavorisées et vulnérables.

-----

Founded in France in 1981, Aide et Action is a non-governmental organization with a focus on :

- Eliminating barriers to quality education ;
- Fostering educational and training programs and entire school systems;
- Undertaking advocacy for the right to education.

Aide et Action works to advance human development for all disadvantaged people through the provision of quality education. Free from any and all political or religious affiliations, Aide et Action has more than 100 ongoing projects in 21 countries of four continents (Africa, Asia, Latin America and Caribbean, Europe).

Aide et Action seeks to make “Education for all” a reality by focusing on basic education for disadvantaged and vulnerable populations.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Aide et Action s'engage pour :

- Faire respecter le droit à une éducation de qualité pour tous;
- Faire en sorte que l'éducation relève d'un engagement mondial;
- Accompagner les populations dans la mise en place de leurs projets et systèmes éducatifs;
- Promouvoir un système éducatif ouvert sur la diversité des cultures dans le monde ;
- Défendre le principe de la solidarité et de l'échange entre les cultures;
- Garantir la transparence de ses actions et l'utilisation de ses ressources.

Nos actions sont structurées autour de 9 thématiques :

- Accès et qualité de l'éducation;
- Education des filles et des femmes;
- Education inclusive;
- Migration;
- Petite enfance;
- Urgence et post-urgence;
- Education au développement durable et à la citoyenneté inclusive;
- Education à la santé ;
- Education à la vie.

-----

Aide et Action is committed to :

- Act to uphold the right to a quality education for all;
- Advocate for education as a global commitment;
- Accompany populations in putting their own educational projects and systems in place;
- Promote an educational system open to the diversity of cultures around the world;
- Advance the principle of solidarity and exchange between cultures;
- Guarantee the transparency of our actions and use of our resources.

Our activities are structured around 9 themes:

- Access and quality of education;
- Education of women and girls;
- Inclusive education;
- Migration;
- Early childhood;
- Emergency, disaster and reconstruction;
- Education and sustainable development and world citizenship;
- Health education;
- Livelihood education.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Eksterne forbindelser
 • Humanitær bistand
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Uddannelse
 • Udvikling

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 98
Antal medlemsorganisationer 0
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • FRANKRIG

 • BENIN
 • BURKINA FASO
 • CAMBODJA
 • COMORERNE
 • DOMINIKANSKE REPUBLIK, DEN
 • GUINEA
 • HAITI
 • HONGKONG
 • INDIEN
 • KINA
 • LAOS, DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK
 • MADAGASKAR
 • MALI
 • MAROKKO
 • NEPAL
 • NIGER
 • SCHWEIZ
 • SENEGAL
 • SRI LANKA
 • TANZANIA, DEN FORENEDE REPUBLIK
 • TOGO
 • VIETNAM
Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
En France, Aide et Action est membre de :

- Coordination Sud, une plate-forme d'ONG de solidarité internationale;
- Le CRID, le Centre pour la recherche et l'information sur le développement;
- Le F3E, une plate-forme d'ONG et de collectivités territoriales de solidarité internationale

-----

In France, Aide et Action is a member of :

- Coordination Sud, a French platform of international solidarity NGOs ;
- The CRID, The Research and Information Centre for Development ;
- The F3E, a French platform of international solidarity NGOs and local authorities.

Through these platforms, Aide et Action participates in civil society groups.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Samlet budget: 22.305.947
heraf offentlig finansiering: 4.232.047
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder:
- fra lokale/regionale kilder:
de source internationale : 4.232.047
anden finansiering: 18.073.900
- tilskud: 14.273.523
- medlemsbidrag:
Autres produits : 674.272
Autres fonds privés : 3.126.105
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår:
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

Aide et Action est attachée à la transparence et l'efficacité de sa gestion financière.

Les comptes annuels et les comptes consolidés, au siège comme dans chacun des pays, font l'objet d'un audit externe et d'une certification par un commissaire aux comptes.

Aide et Action a reçu le Prix Cristal de la transparence financière en 1990 et 1995.

------

Aide et Action shows a commitment to efficiency and financial transparency.

Annual accounts and consolidated accounts, of the headquarters and of each country project, are audited and certified by a statutory auditor.

Aide et Action received the Crystal Prize for Transparency in France in 1990 and 1995.

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.