Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Sparkasse Zollernalb

Identifikačné číslo v Registri: 84419932085-56
Dátum registrácie: 28.7.2009 20:42:58

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.7.2014 13:58:40
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.7.2014 13:58:40


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Sparkasse Zollernalb
Skratka: bank
Právna forma: public person
Internetová stránka: https://sparkasse-zollernalb.de

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Markus Schmid
Funkcia: headofficer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Jürgen Bäuerle
Funkcia: Abteilungsleiter

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Friedrichstr.  3
72336 Balingen
NEMECKO
Telefónne číslo: (+0049) 07433137435
Fax: (+0049) 07433137420
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: We are a bank.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 600
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


SEPA-Umstellung

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Hospodárske a finančné záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 700
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
  • NEMECKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 2 900 000 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 2 900 000 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 2 900 000 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.