Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Sparkasse Zollernalb

Numărul de identificare din Registru: 84419932085-56
Data înscrierii: 28.07.2009 20:42:58

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 01.07.2014 13:58:40
Data ultimei actualizări anuale: 01.07.2014 13:58:40


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Sparkasse Zollernalb
Acronim: bank
Statut juridic: public person
Site internet: https://sparkasse-zollernalb.de

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Alte entităţi publice sau mixte etc.

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Markus Schmid
Funcţie: headofficer

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Jürgen Bäuerle
Funcţie: Abteilungsleiter

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Friedrichstr.  3
72336 Balingen
GERMANIA
Numărul de telefon: (+0049) 07433137435
Număr de fax: (+0049) 07433137420
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: We are a bank.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 600
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


SEPA-Umstellung

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Afaceri economice şi financiare

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 700
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
  • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 2.900.000.000
din care finanţare publică: 2.900.000.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 2.900.000.000
- din surse locale/regionale:
din alte surse:
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.