Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Sparkasse Zollernalb

Identitātes numurs Reģistrā: 84419932085-56
Reģistrācijas datums: 09.28.7 20:42:58

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.1.7 13:58:40
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.1.7 13:58:40


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Sparkasse Zollernalb
Akronīms: bank
Juridiskais statuss: public person
Tīmekļa vietne: https://sparkasse-zollernalb.de

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Markus Schmid
Amats headofficer

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Jürgen Bäuerle
Amats Abteilungsleiter

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Friedrichstr.  3
Balingen 72336
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+0049) 07433137435
Faksa numurs: (+0049) 07433137420
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: We are a bank.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 600
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


SEPA-Umstellung

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Ekonomika un finanšu lietas

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 700
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
  • VĀCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 2 900 000 000
tostarp publiskais finansējums: 2 900 000 000
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 2 900 000 000
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.