Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Sparkasse Zollernalb

Tunnusnumber registris: 84419932085-56
Registreerimise kuupäev: 28.07.09 20:42:58

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 1.07.14 13:58:40
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 1.07.14 13:58:40


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Sparkasse Zollernalb
Akronüüm: bank
Õiguslik vorm: public person
Veebisait: https://sparkasse-zollernalb.de

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Markus Schmid
Ametikoht: headofficer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jürgen Bäuerle
Ametikoht: Abteilungsleiter

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 Friedrichstr. 
72336 Balingen
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+0049) 07433137435
Faks: (+0049) 07433137420
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: We are a bank.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 600
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


SEPA-Umstellung

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Majandus- ja rahaküsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 700
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
  • SAKSAMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 2 900 000 000
millest avalik rahastamine: 2 900 000 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 2 900 000 000
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.