Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Kulturrat Österreich

Id-nummer i registret: 84382424691-65
Registreringsdag: 2010-12-07 09:39:27

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-26 08:37:08
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-26 08:37:08


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Kulturrat Österreich
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): association
Webbplats: http://www.kulturrat.at

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Maria Anna Kollmann
Befattning: chairwoman

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Maria Anna Kollmann
Befattning: chairwoman

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Gumpendorfer Str.  63b
1060 Wien
ÖSTERRIKE
Telefon: (+681) 106 41 735
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Austrian Cultural Council

is a consortium of the associations representing the interests of art, cultural and media workers

is a platform for shared cultural policy concerns and objectives

represents common? interests to politics, media and administration

connects to European and global organizations and networks (e.g. European Council of Artists, UNESCO)


The Austrian Cultural Council

opens, promotes and publishes debates on cultural, educational, media and social policies

provides space for differentiated positions and content

promotes a diversity of opinions and emancipatory participation in art, culture and media as a cultural policy principle

takes an active part in the formation of cultural policy positions and strategy development
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


keine

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Inrikes frågor
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 10
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • ASSITEJ Austria (150 Medlemmar)
 • Dachverband der Filmschaffenden (700 Medlemmar)
 • IG Bildende Kunst (1 400 Medlemmar)
 • IG Freie Theaterarbeit (1 400 Medlemmar)
 • IG Kultur Österreich (400 Medlemmar)
 • konsortium.Netz.kultur (100 Medlemmar)
 • Österreichischer Musikrat (400 Medlemmar)
 • Übersetzergemeinschaft (250 Medlemmar)
 • Verband Freier Radios Österreich (2 000 Medlemmar)
 • VOICE - Verband der Sprecher und Darsteller (250 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • ÖSTERRIKE

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Culture Action Europe (CAE)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 11/2012 - 11/2013
Total budget: 25 500
därav offentlig finansiering: 20 500
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 15 000
- regionala/lokala källor: 5 500
därav andra källor: 5 000
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 5 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.