Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Deutscher Archäologen-Verband

Numărul de identificare din Registru: 84308041488-85
Data înscrierii: 07.04.2009 18:35:26

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 13.03.2014 07:21:10
Data ultimei actualizări anuale: 13.03.2014 07:21:10


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Deutscher Archäologen-Verband
Acronim: DArV
Statut juridic: e.V.
Site internet: http://www.darv.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Martina Seifert
Funcţie: Vorsitzende

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Martina Seifert
Funcţie: Vorsitzende

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Braustr.  11
24113 Kiel
GERMANIA
Numărul de telefon: (+431) 70532228
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Berufsverband der deutschen Archäologen mit ca. 1100 Mitgliedern. Schwerpunkte liegen bei
- universitäre Ausbildung/Bildungspolitik
- Denkmalschutz / Landschaftsschutz
- Museen
- berufliche Weiterbildung
- Kulturvermittlung
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


keine

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Audiovizual şi mass-media
  • Cercetare şi tehnologie
  • Cultură
  • Educaţie

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.