Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Deutscher Archäologen-Verband

Tunnistenumero rekisterissä: 84308041488-85
Rekisteröintipäivä: 7.4.2009 18:35:26

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.3.2014 7:21:10
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.3.2014 7:21:10


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Deutscher Archäologen-Verband
Lyhenne: DArV
Organisaation oikeudellinen muoto: e.V.
Internet-osoite: http://www.darv.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Martina Seifert
Tehtävä organisaatiossa: Vorsitzende

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Martina Seifert
Tehtävä organisaatiossa: Vorsitzende

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Braustr.  11
24113 Kiel
SAKSA
Puhelinnumero: (+431) 70532228
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Berufsverband der deutschen Archäologen mit ca. 1100 Mitgliedern. Schwerpunkte liegen bei
- universitäre Ausbildung/Bildungspolitik
- Denkmalschutz / Landschaftsschutz
- Museen
- berufliche Weiterbildung
- Kulturvermittlung
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


keine

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
  • Koulutus
  • Kulttuuri
  • Tutkimus ja teknologia

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.