Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Deutsches Verkehrsforum

Identifikačné číslo v Registri: 84108743925-09
Dátum registrácie: 27/07/2010 15:45:55

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 08/05/2015 14:26:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 08/05/2015 14:26:32
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 08/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Deutsches Verkehrsforum

DVF

aisbl (association internationale sana but lucratif)

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Klingelhöferstraße 7
10785 Berlin
NEMECKO

(+49) 302639540

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Thomas Hailer

Secretary General / Geschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Sarah Stark

Director for European Politics and Rail Technology

    Ciele a poslanie

The German Transport Forum (DVF) is an organisation dedicated to the mobility of the German economy. We bring together companies and associations, service providers, manufacturers, users and consultants. Our goal is a functional, customer-oriented, sustainable and integrated transport system. As a single body that represents the interests of the transport industry in Germany, we champion the cause of environmentally friendly and affordable mobility for people and goods vis-à-vis politicians, media and society.

With a membership of about 170 companies and industry associations, the DVF is a cross-section of German trade and industry in the Transport field. Our members include companies of different sizes, from large corporations with international operations to medium-sized and small enterprises and international associations, primarily in the transport, vehicle manufacturing, IT/communications, consultancy, construction, retail, banking and tourism industries.

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Representing the interests of the Transport Industry in Germany, the DVF closely follows EU transport policy and legislation and initiatives, strategies and legislation in related fields including environmental and climate policy, research and the Digital Agenda.

Current initiatives, strategies and legislation followed by DVF include the EU transport strategy (e.g. Transport White Paper Review), infrastructure financing, as well as relevant dossiers in all transport modes, including aviation, rail, road transport and waterways.

Infrastructure: EFSI legislation, TEN-T
Aviation: Aviation Package, Single European Sky, Passenger Rights legislation, emission trading system
Railways: 4th Railway Package, technical harmonization in rail incl. noise legislation, ERTMS, rail research policy
Maritime: “Ports Package III”, CO2 emissions regulation, state aid regulation in the port sector, Blue Belt
Road Transport: Road Package, internalisation of external costs, CO2 emission limits for vehicles, road safety, EETS, alternative fuels strategy
Urban mobility
Digital Agenda: digitalization of transport, mobility data regulation, cybersecurity, multimodal journey planner
Research: Horizon 2020
Other: parcel delivery regulation, security (incl. cybersecurity)


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

All topics related to the transport sector.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.verkehrsforum.de/deutsches-verkehrsforum/mitglieder.html

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € a < 49 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.