Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Hélène De Beir Foundation

Id-nummer i registret: 84079468088-44
Registreringsdag: 2012-02-16 22:27:55

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-21 00:47:09
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-21 00:47:09


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Hélène De Beir Foundation
Förkortning: HDBF
Associationsform (rättslig ställning): Foundation (Stichting van openbaar nut)
Webbplats: http://www.hdbf.org

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Francis De Beir
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Gorik Ooms
Befattning: Member of board of directors

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Van Laetestraat  1A
9820 Merelbeke
BELGIEN
Telefon: (+32) 475 484 976
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Hélène De Beir Foundation spends the profits of its endowment on financing and organising humanitarian projects in the field of Analysis & Advocacy, Water & Sanitary projects, Logistics and Engineering, Malnutrition and Global Social Protection.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Gorik Ooms was a speaker at the EU-ACP Joint Parliamentary Assembly Panel. Brussels, June 18, 2013. 'Bridging the global health funding gap: EU-ACP shared responsibility in the Post-2015 context.'

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Utbildning
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 6
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2010 - 12/2010
Total budget: 25 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 25 000
- gåvor: 25 000
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.