Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Hélène De Beir Foundation

Identifikačné číslo v Registri: 84079468088-44
Dátum registrácie: 16/02/2012 22:27:55

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/01/2014 00:47:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/01/2014 00:47:09

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Hélène De Beir Foundation

HDBF

Foundation (Stichting van openbaar nut)

    Oddiel registrácie

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Think tanky a výskumné inštitúcie

    Kontaktné údaje

Van Laetestraat, 1A
9820 Merelbeke
BELGICKO

(+32) 475 484 976

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Francis De Beir

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Gorik Ooms

Member of board of directors

    Ciele a poslanie

The Hélène De Beir Foundation spends the profits of its endowment on financing and organising humanitarian projects in the field of Analysis & Advocacy, Water & Sanitary projects, Logistics and Engineering, Malnutrition and Global Social Protection.

  • európskej
  • svetovej

    Činnosti

Gorik Ooms was a speaker at the EU-ACP Joint Parliamentary Assembly Panel. Brussels, June 18, 2013. 'Bridging the global health funding gap: EU-ACP shared responsibility in the Post-2015 context.'

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Rozvoj
  • Spravodlivosť a základných práv
  • Verejné zdravie
  • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

6

    Finančné údaje

01/2010  -  12/2010

25 000 €

 €

 €

 €

 €

 €

25 000 €

25 000 €

 €

< 50 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.