Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Hélène De Beir Foundation

Identifikavimo numeris Registre: 84079468088-44
Registracijos data: 12.2.16 22.27.55

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.21 00.47.09
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.21 00.47.09


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Hélène De Beir Foundation
Akronimas: HDBF
Teisinis statusas: Foundation (Stichting van openbaar nut)
Svetainė: http://www.hdbf.org

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Francis De Beir
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Gorik Ooms
Pareigos: Member of board of directors

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Van Laetestraat  1A
9820 Merelbeke
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 475 484 976
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Hélène De Beir Foundation spends the profits of its endowment on financing and organising humanitarian projects in the field of Analysis & Advocacy, Water & Sanitary projects, Logistics and Engineering, Malnutrition and Global Social Protection.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Gorik Ooms was a speaker at the EU-ACP Joint Parliamentary Assembly Panel. Brussels, June 18, 2013. 'Bridging the global health funding gap: EU-ACP shared responsibility in the Post-2015 context.'

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 6
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2010 - 12/2010
Bendras biudžetas: 25 000
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 25 000
- dovanotos lėšos: 25 000
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.