Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Hélène De Beir Foundation

Tunnistenumero rekisterissä: 84079468088-44
Rekisteröintipäivä: 16.2.2012 22:27:55

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 21.1.2014 0:47:09
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.1.2014 0:47:09


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Hélène De Beir Foundation
Lyhenne: HDBF
Organisaation oikeudellinen muoto: Foundation (Stichting van openbaar nut)
Internet-osoite: http://www.hdbf.org

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Ajatushautomot ja tutkimuslaitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Francis De Beir
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Gorik Ooms
Tehtävä organisaatiossa: Member of board of directors

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Van Laetestraat  1A
9820 Merelbeke
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 475 484 976
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Hélène De Beir Foundation spends the profits of its endowment on financing and organising humanitarian projects in the field of Analysis & Advocacy, Water & Sanitary projects, Logistics and Engineering, Malnutrition and Global Social Protection.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Gorik Ooms was a speaker at the EU-ACP Joint Parliamentary Assembly Panel. Brussels, June 18, 2013. 'Bridging the global health funding gap: EU-ACP shared responsibility in the Post-2015 context.'

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 6
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2010 - 12/2010
Kokonaisbudjetti: 25 000
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 25 000
- lahjoitukset ja avustukset: 25 000
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.