Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Hélène De Beir Foundation

Tunnusnumber registris: 84079468088-44
Registreerimise kuupäev: 16.02.12 22:27:55

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.01.14 0:47:09
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.01.14 0:47:09


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Hélène De Beir Foundation
Akronüüm: HDBF
Õiguslik vorm: Foundation (Stichting van openbaar nut)
Veebisait: http://www.hdbf.org

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Mõttekojad ja teadusasutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Francis De Beir
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gorik Ooms
Ametikoht: Member of board of directors

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1A Van Laetestraat 
9820 Merelbeke
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 475 484 976
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Hélène De Beir Foundation spends the profits of its endowment on financing and organising humanitarian projects in the field of Analysis & Advocacy, Water & Sanitary projects, Logistics and Engineering, Malnutrition and Global Social Protection.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Gorik Ooms was a speaker at the EU-ACP Joint Parliamentary Assembly Panel. Brussels, June 18, 2013. 'Bridging the global health funding gap: EU-ACP shared responsibility in the Post-2015 context.'

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Haridus
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 6
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 12/2010
Üldeelarve: 25 000
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 25 000
- annetused: 25 000
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.