Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Point Public Affairs

Идентификационен номер в Регистъра: 84063994168-23
Дата на регистрация: 13/09/2010 15:18:30

Информацията за този субект е била последно изменена на: 30/03/2015 10:16:58
Последната годишна актуализация е извършена на: 30/03/2015 10:16:58
Следваща актуализация най-късно до: 30/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Point Public Affairs

PPA

SRL

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Ienachita Vacarescu, 22B
040157 Bucuresti
РУМЪНИЯ

(+4021) 3371424

    Правно отговорно лице

Госпожа  Ileana Neamtu

Executive Partner

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Laura Florea

Managing Partner

    Цели и задачи

Point Public Affairs was established at the beginning of 2008 as a fully integrated public affairs and communication agency by the most experienced public affairs team of experts in Romania, who have been directly involved in lobbying, public affairs, strategic communication consultancy and public sector since 1995.

Areas of practice include: advertising, beer, education, energy, environment, healthcare, labor, mass media, pharmaceuticals, political consulting, public acquisitions, public sector, real estate, soft drinks, telecommunication, tobacco.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Packaging & Recycling
Transparency Directive 89/105/EEC


 

Не

Не

Не

Не

Не

Pharmaceutical market
Food & Beverage

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

Our services:

Public affairs
Decision making analysis and Political analysis
Stakeholders analysis and engagement
Crisis management
Pressure group relations

Strategic Communication
Corporate Communication
Crisis Communication
Internal communication
CSR strategies

Lobbying
Building arguments and position papers
Coalition building
Communication strategy
Advocacy

Legal Affairs
Legal and compared law analysis
Drafting legislation
Regulatory affairs and competition auditing
Draft legislation monitoring and analysis

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

AmCham Romania
Asociatia Registrul Roman de Lobby
SEAP

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Asociatia Nationala a Bauturilor Racoritoare

 • Local American Working Group

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Romanian Lobbying Code of Ethics