Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Point Public Affairs

Идентификационен номер в Регистъра: 84063994168-23
Дата на регистрация: 10-9-13 15:18:30

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-25 8:48:38
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-25 8:48:38


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Point Public Affairs
Инициали: PPA
Правен статут: SRL
Уебсайт: http://www.pointpa.ro

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Laura Florea
Длъжност: Managing Partner

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Laura Florea
Длъжност: Managing Partner

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Ienachita Vacarescu  22B
040157 Bucuresti
РУМЪНИЯ
Телефонен номер: (+4021) 3371424
Факс: (+4021) 3371425
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Point Public Affairs was established at the beginning of 2008 as a fully integrated public affairs and communication agency by the most experienced public affairs team of experts in Romania, who have been directly involved in lobbying, public affairs, strategic communication consultancy and public sector since 1995.

Areas of practice include: advertising, beer, education, energy, environment, healthcare, labor, mass media, pharmaceuticals, political consulting, public acquisitions, public sector, real estate, soft drinks, telecommunication, tobacco.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 12
Допълнителна информация: Our services:

Public affairs
Decision making analysis and Political analysis
Stakeholders analysis and engagement
Crisis management
Pressure group relations

Strategic Communication
Corporate Communication
Crisis Communication
Internal communication
CSR strategies

Lobbying
Building arguments and position papers
Coalition building
Communication strategy
Advocacy

Legal Affairs
Legal and compared law analysis
Drafting legislation
Regulatory affairs and competition auditing
Draft legislation monitoring and analysis

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Pharmaceutical market

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
AmCham Romania
Asociatia Registrul Roman de Lobby

Финансови данни

Отчетна година: 01/2011 - 12/2011
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
< 50000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • Romanian College of Pharmacists
 • Romanian Association of International Pharmaceuticals Producers

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.