Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Baxter Healthcare SA

Identifikačné číslo v Registri: 84050217165-45
Dátum registrácie: 16.11.2011 14:31:48

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 21.10.2013 9:32:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21.10.2013 9:32:03


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Baxter Healthcare SA
Skratka: Baxter
Právna forma: Corporation
Internetová stránka: http://www.baxter.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Pierre Destexhe
Funkcia: Associate General Counsel

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Toon Digneffe
Funkcia: Director Government Affairs and Public Policy, European Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Thurgauerstrasse Glattpark 130
8152 Zurich
ŠVAJČIARSKO
Telefónne číslo: (+41) 448786000
Fax: (+41) 448786350
Ďalšie kontaktné údaje: Baxter Brussels office to the European Union:
Baxter World Trade sprl
Alliance Park
Boulevard d'Angleterre 2-4
1420 Braine l'Alleud

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Description:
Baxter manufactures and markets products that save and sustain the lives of people with hemophilia, immune disorders, infectious diseases, kidney disease, trauma, and other chronic and acute medical conditions. As a global, diversified healthcare company, Baxter applies a unique combination of expertise in medical devices, pharmaceuticals and biotechnology to create products that advance patient care worldwide.
Baxter employs about 47,600 employees.
One of Baxter's competitive strengths is its diverse technological expertise and commitment to scientific innovation. The company's unique combination of capabilities in medical devices, pharmaceuticals and biotechnology, including specialty biologics, sets it apart from other companies in the healthcare industry.
Goals:
• Baxter interacts with the EU Institutions on the legislation which has an impact on the healthcare industry through its participation in debates and public consultations
• Ensure equal access to treatment and innovative medicines to patients
• Apply innovative science to develop specialty therapeutics and medical products that save and sustain patients’ lives
• Improve conditions for prevention, treatment and care to address unmet needs
• Raise awareness and support the voice of patients suffering from chronic and life threatening diseases
• Support policy development aiming at improving regulatory processes for the healthcare sector and the competitiveness of research and industry
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Toon DIGNEFFE 11.2.2014 10.2.2015
Maria RODRIGUEZ SANCHEZ 11.2.2014 10.2.2015
Frederik ULRICHS 25.2.2014 21.2.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Many projects in the healthcare policy and market access arena at large including the following EU legislative files:
- Crossborder Healthcare
- MDD recast
- Information to Patients
- REACH
- Falsified Medicines / Counterfeiting
- RoHS
- GPP
- Packaging
- E-Health
- E-Commerce / E-procurement

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EFPIA, Eucomed, EBE, EVM, Europabio, PPTA, Amcham EU

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 450000  € a < 500000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.