Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Baxter Healthcare SA

Identifikačné číslo v Registri: 84050217165-45
Dátum registrácie: 16/11/2011 14:31:48

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/03/2015 14:53:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/03/2015 14:53:23
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Baxter Healthcare SA

Baxter

Corporation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Thurgauerstrasse, 130
Glattpark
8152 Zurich
ŠVAJČIARSKO

(+41) 448786000

boulevard d'Angleterre 2-4
P. O. BOX: 1420
1420 Braine l'Alleud
BELGICKO

(+32) 32 2 3868000

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Pierre Destexhe

Associate General Counsel

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Toon Digneffe

Director Government Affairs and Public Policy, European Affairs

    Ciele a poslanie

Description:
Baxter manufactures and markets products that save and sustain the lives of people with hemophilia, immune disorders, infectious diseases, kidney disease, trauma, and other chronic and acute medical conditions. As a global, diversified healthcare company, Baxter applies a unique combination of expertise in medical devices, pharmaceuticals and biotechnology to create products that advance patient care worldwide.
Baxter employs about 47,600 employees.
One of Baxter's competitive strengths is its diverse technological expertise and commitment to scientific innovation. The company's unique combination of capabilities in medical devices, pharmaceuticals and biotechnology, including specialty biologics, sets it apart from other companies in the healthcare industry.
Goals:
• Baxter interacts with the EU Institutions on the legislation which has an impact on the healthcare industry through its participation in debates and public consultations
• Ensure equal access to treatment and innovative medicines to patients
• Apply innovative science to develop specialty therapeutics and medical products that save and sustain patients’ lives
• Improve conditions for prevention, treatment and care to address unmet needs
• Raise awareness and support the voice of patients suffering from chronic and life threatening diseases
• Support policy development aiming at improving regulatory processes for the healthcare sector and the competitiveness of research and industry

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU initiatives, policies and legislative files related to the field of healthcare policy and patient access

Legislative initiatives and policy issues in the field of healthcare policy and patient access


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Legislative initiatives and policy issues in the field of healthcare policy and patient access.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 4

4

1

the 4 persons are
Toon Digneffe
Frederik Ulrichs
Astrid Jankowitsch
Maria Rodriguez Sanchez

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Astrid Jankowitsch 29/11/2014 27/11/2015
Frederik ULRICHS 05/03/2015 03/03/2016
Toon DIGNEFFE 06/03/2015 04/03/2016
Maria RODRIGUEZ SANCHEZ 12/03/2015 06/03/2016

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Energetika
  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Informačná spoločnosť
  • Podniky
  • Spotrebitelia
  • Verejné zdravie
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EFPIA, Eucomed, EBE, Europabio, PPTA, Amcham EU

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.