Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Baxter Healthcare SA

Αριθμός μητρώου: 84050217165-45
ημερομηνία της εγγραφής: 16/11/2011 14:31:48

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 03/03/2015 14:53:23
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 03/03/2015 14:53:23
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 03/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Baxter Healthcare SA

Baxter

Corporation

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Thurgauerstrasse, 130
Glattpark
8152 Zurich
ΕΛΒΕΤΙΑ

(+41) 448786000

boulevard d'Angleterre 2-4
Ταχυδρομική θυρίδα: 1420
1420 Braine l'Alleud
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 32 2 3868000

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Pierre Destexhe

Associate General Counsel

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Toon Digneffe

Director Government Affairs and Public Policy, European Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Description:
Baxter manufactures and markets products that save and sustain the lives of people with hemophilia, immune disorders, infectious diseases, kidney disease, trauma, and other chronic and acute medical conditions. As a global, diversified healthcare company, Baxter applies a unique combination of expertise in medical devices, pharmaceuticals and biotechnology to create products that advance patient care worldwide.
Baxter employs about 47,600 employees.
One of Baxter's competitive strengths is its diverse technological expertise and commitment to scientific innovation. The company's unique combination of capabilities in medical devices, pharmaceuticals and biotechnology, including specialty biologics, sets it apart from other companies in the healthcare industry.
Goals:
• Baxter interacts with the EU Institutions on the legislation which has an impact on the healthcare industry through its participation in debates and public consultations
• Ensure equal access to treatment and innovative medicines to patients
• Apply innovative science to develop specialty therapeutics and medical products that save and sustain patients’ lives
• Improve conditions for prevention, treatment and care to address unmet needs
• Raise awareness and support the voice of patients suffering from chronic and life threatening diseases
• Support policy development aiming at improving regulatory processes for the healthcare sector and the competitiveness of research and industry

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

EU initiatives, policies and legislative files related to the field of healthcare policy and patient access

Legislative initiatives and policy issues in the field of healthcare policy and patient access


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Legislative initiatives and policy issues in the field of healthcare policy and patient access.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 4

4

1

the 4 persons are
Toon Digneffe
Frederik Ulrichs
Astrid Jankowitsch
Maria Rodriguez Sanchez

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Astrid Jankowitsch 29/11/2014 27/11/2015
Toon DIGNEFFE 06/03/2015 04/03/2016
Frederik ULRICHS 05/03/2015 03/03/2016
Maria RODRIGUEZ SANCHEZ 12/03/2015 06/03/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Δημόσια υγεία
  • Ενέργεια
  • Επιχειρήσεις
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Καταναλωτές
  • Κοινωνία της πληροφορίας
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
  • Περιβάλλον
  • Φορολογία

    Μέλη

EFPIA, Eucomed, EBE, Europabio, PPTA, Amcham EU

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 100.000 € και < 199.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.