Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Victim Support Europe

Αριθμός μητρώου: 83945428894-94
ημερομηνία της εγγραφής: 5/6/2012 12:52:21 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 23/5/2014 11:14:54 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 23/5/2014 11:14:54 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Victim Support Europe
Ακρωνύμιο: VSE
Νομικό καθεστώς: AISBL
Δικτυακός τόπος: http://www.victimsupporteurope.eu/

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  David McKenna
Θέση: President of Victim Support Europe

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  David McKenna
Θέση: President of Victim Support Europe

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 235 rue de la Loi 
Ταχυδρομική θυρίδα: 27
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 22310112
Αριθμός φαξ: (+32) 22310557
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Vision: The Voice of Victims in Europe

Mission: Strengthening the rights and services for all victims of crime in Europe

Victim Support Europe promotes the establishment and development of victim rights and services throughout Europe. The organisation aims to ensure that every victim in Europe is able to access information and support services in the aftermath of crime, regardless of where the victim lives or where the crime took place. Victim Support Europe also works to ensure that victims are respected, have access to strong rights and are able to make their voice heard throughout the criminal justice process.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 7
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


 Promote and coordinate the development of quality services for victims of crime throughout Europe

 Advocate and represent the rights of victims of crime in Europe

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εσωτερικών Υποθέσεων

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 0
Αριθμός των οργανισμών μελών. 37
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • Austria: Weisser Ring (1 Μέλη)
 • Belgium: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (1 Μέλη)
 • Bulgaria: SVCCC Foundation (1 Μέλη)
 • Czech Republic: Bily kruh bezpeci (1 Μέλη)
 • Denmark: Offerrådgivningen i Danmark (1 Μέλη)
 • Estonia: Ohvriabi (1 Μέλη)
 • Finland: Rikosuhripaivystys Suomessa (1 Μέλη)
 • France: INAVEM (1 Μέλη)
 • Germany: Weisser Ring (1 Μέλη)
 • Germany: ADO (1 Μέλη)
 • Hungary: Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület (1 Μέλη)
 • Malta: Victim Support Malta (1 Μέλη)
 • The Netherlands: Slachtofferhulp Nederland (1 Μέλη)
 • Portugal: APAV (1 Μέλη)
 • Russia: Soprotivlenie (1 Μέλη)
 • Serbia: Victimology Society of Serbia (1 Μέλη)
 • Slovakia: Pomoc Obetiam Násilia (1 Μέλη)
 • Sweden: Brottsofferjourernas Riksförbund (1 Μέλη)
 • Switzerland: Weisser Ring (1 Μέλη)
 • UK: Victim Support England and Wales (1 Μέλη)
 • UK: Victim Support Northern Ireland (1 Μέλη)
 • UK: Victim Support Scotland (1 Μέλη)
 • Croatian Victim and Witness Support Service (1 Μέλη)
 • Croatia: Bijeli krug Hrvatske (1 Μέλη)
 • Croatia: Independent Sector for Victim and Witness Support (Ministry) (1 Μέλη)
 • Denmark: Hjælp Voldsofre (1 Μέλη)
 • Hungary: Office of Public Administration and Justice, VS Unit (1 Μέλη)
 • Italy: I-CARE (1 Μέλη)
 • Poland: Subvenia Victima (1 Μέλη)
 • Ireland: Crime Victims Helpline (1 Μέλη)
 • Ireland: Irish Tourist Assistance Service (1 Μέλη)
 • Ireland: Commission for the Support of Victims of Crime (1 Μέλη)
 • Spain: Favide (1 Μέλη)
 • Spain: Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (1 Μέλη)
 • Swiss Liaison Centre Committee for the Victims of Crime Act (1 Μέλη)
 • International Cruise Victims Association (1 Μέλη)
 • Ireland: AdVIC (1 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΣΘΟΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΚΡΟΑΤΙΑ
 • ΜΑΛΤΑ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΣΛΟΒΑΚΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 • ΕΛΒΕΤΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
 • ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
 • ΣΕΡΒΙΑ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 322.834
από δημόσια χρηματοδότηση: 244.779
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις: 244.779
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 78.055
- δωρεές: 60.000
- συνδρομές μελών: 18.055
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 250000  € και < 300000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.