Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

SOBERANA ORDEN DE MONTEGAUDIO Y TEMPLE DE JERUSALEN

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 83577355601-29
Regisztráció időpontja: 2011.04.04. 10:07:47

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.04.07. 19:28:55
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.04.07. 19:28:55


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: SOBERANA ORDEN DE MONTEGAUDIO Y TEMPLE DE JERUSALEN
Rövidítés: SOMTJ
Jogi forma: ASOCIACION
Honlap: http://www.somtj.org

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: JUAN FRANCISCO CERRILLO MANSILLA
Beosztás: GRAN PRIOR

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: JUAN FRANCISCO CERRILLO MANSILLA
Beosztás: GRAN PRIOR

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: RAMOS  5
TORREMOLINOS 29620
SPANYOLORSZÁG
Telefonszám: (+0034) 689872667
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: a) Promover, y defender mediante el uso de medios no violentos, los valores cristianos ecuménicos e impulsar las prácticas humanitarias y caritativas.
b) Difundir el lema de la Orden “non nobis Domine, non nobis sed nomini tuo da glo-riam" (nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre) y ser consecuente con el mismo.
c) Favorecer la constitución de comunidades de caballería inspiradas en la antigua regla del Temple y la práctica de los ideales y principios morales de los Caballeros Templa-rios, así como ayudar a la propagación de los mismos en la sociedad actual.
d) Fomentar todo lo que contribuya a fortalecer espiritual y moralmente a la Humanidad.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 43
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Para el cumplimiento de sus fines se realizarán las siguientes actividades:
1) Constituir y administrar, establecimientos, centros y organizaciones para desarrollar las actividades de la Orden en los distintos territorios del Reino de España.
2) Mantener contacto y desarrollar la colaboración con organizaciones y órdenes militares, especialmente las de inspiración templaria.
3) Establecer y mantener bibliotecas y museos de objetos relacionados con la antigua Orden de Montegaudio.
4) Desarrollar y llevar a cabo campañas benéficas de carácter humanitario, social y humano, dentro y fuera de nuestras fronteras nacionales, con arreglo siempre a la legislación internacional y nacional de cada uno de los países en que intervenga.
5) Realizar estudios sobre la historia de Montegaudio en particular, y las órdenes de caballería en general, impartiendo conferencias y editando publicaciones para general conocimiento de estos estudios.
6) Renovar y actualizar las antiguas tradiciones y principios rectores del Temple y de las demás ordenes cristianas de caballería.
7) Participar en la restauración de los valores de las ordenes militares: el honor, el sacrificio, la defensa del débil y la ayuda al necesitado y menesteroso.
8) Cooperar con las instituciones públicas y privadas en la restauración y/o recuperación de edificios y monumentos, rutas y objetos, que pertenecieron a la primigenia Orden del Montegaudio.
9) Otorgar distinciones y honores a miembros de la Orden y extraños que se distingan en la defensa de los valores y principios de la Orden.
10) Cualesquiera otros no nombrados expresamente aquí, pero que se deriven o sean consecuencia directa de éstos, para mayor honra de la Orden de Montegaudio y Ordenes medievales españolas.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Humanitárius segítségnyújtás
 • Kultúra

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 43
A szervezetbe tartozó szervezetek száma:
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • SPANYOLORSZÁG

 • ECUADOR
 • MEXIKÓ
 • PERU
Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
PERTENECIENTE A LA SKT-SMOTJ DE ESCOCIA

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
Teljes költségvetés: 1 548
ebből állami finanszírozás:
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból:
- helyi/regionális forrásból:
ebből egyéb finanszírozás: 1 548
- támogatás:
- tagdíj: 1 548
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során:
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.